nieuws

WOZ maakt wijkenfonds tot fopspeen Aedes

bouwbreed

Minister Vogelaar (wonen) presenteerde de dag voor Prinsjesdag het wijkenfonds als een overwinning. Nu zij met steun van corporatievereniging Aedes de WOZ-waarde wil gebruiken om de bijdragen van corporaties vast te stellen, blijkt het moeizaam bereikte akkoord een fopspeen.Vogelaar is een sociaal-democraat in hart en nieren. Daarom dragen voor het vullen van het wijkenfonds de corporaties met de sterkste schouders de zwaarste lasten. Een prachtig ideaal. Maar welke corporaties hebben de sterkste schouders?

beschouwing
Hoe rijk een corporatie daadwerkelijk is, kan bijna niet worden vastgesteld. Dat komt omdat de rijkdom van een sociale huisvester altijd relatief is. Een grote corporatie in een grote stad is daardoor armer dan een veel kleinere branchegenoot in de regio. De grootstedelijke corporatie moet immers duizenden woningen opknappen en bouwen, terwijl de regionale corporatie zich hoofdzakelijk kan richten op het onderhouden van het bestaande bezit.
De kleine woningbouwcorporatie in Meppel wordt door de waardestijging van het bezit dus letterlijk slapend rijk. Maar de grote corporatie in Den Haag moet elk dubbeltje drie keer omdraaien alvorens de problemen in de achterstandswijken te lijf te gaan.
Vogelaar wil met het wijkenfonds de vermogens van corporaties zoals dat met een mooi woord heet verevenen. Op zoek naar een objectieve maatstaf om vast te stellen welke corporaties goed in de slappe was zitten, is zij uitgekomen op de WOZ-waarde.
Gemeenten laten de WOZ-waarde van een woning uitrekenen om onroerendezaakbelasting te innen. Lokale overheden slagen er zelden in om uit te leggen hoe zij de WOZ-waarde van een woning vaststellen, maar de marktwaarde van het vastgoed heeft hier veel invloed op. De WOZ-waarden in de Randstad zijn hierdoor relatief hoog. In bijvoorbeeld Drenthe, Friesland en Groningen, waar de druk op de woningmarkt aanzienlijk lager is, berekenen gemeenten lagere WOZ-waarden.
Door de WOZ-waarde te hanteren bij het vullen van het wijkenfonds, laat Vogelaar dus de grote corporaties in de grote stad het meeste betalen. Het doel – verevening – bereikt zij daar niet mee. Integendeel. Eerst storten de grootstedelijke corporaties geld in het fonds. Vervolgens moeten zij op hun blote knieën naar Den Haag om hun eigen centen terug te krijgen.
Grootstedelijke corporaties hebben verontwaardigd op het WOZ-voorstel gereageerd. De steun die Vogelaar van de branchevereniging krijgt, is in dat licht opvallend. Heeft Aedes-voorzitter Willem van Leeuwen een geheime agenda? Met de WOZ als grondslag draait hij Vogelaars wijkenfonds trefzeker de nek om.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels