nieuws

Watertoets blijft voorlopig onberoerd

bouwbreed

De regering laat de Watertoets voorlopig wat hij is. Volgend jaar wordt bekeken of er misschien maatregelen nodig zijn om water een meer leidende rol te geven in het ruimtelijke ordeningsproces.

Dat staat in een brief van staatssecretaris Huizinga (water). Zij beantwoordt daarin vragen van de Tweede Kamer die waren gerezen na publicatie van het rapport ‘Water in Beeld 2007’.
Huizinga geeft aan dat in de doorwerking in de ruimtelijke ordening, water nog nauwelijks een rol speelt bij de keuze van bouwlocaties. Dat zou het Rijk graag anders zien. Om die reden was de Watertoets in 2001 ingevoerd. De staatssecretaris ziet echter op dit moment niet in waarom de toets nader moet worden bekeken. Volgens haar is die huidige minimale rol van de watertoets een “tijdelijk probleem”. “Veel locatiekeuzes zijn al voor de introductie van de Watertoets gemaakt”, zo laat ze het parlement weten.
Volgend jaar gaat haar ministerie bekijken of de effectiviteit van de Watertoets tegen het licht moet worden gehouden. Er zal een evaluatie komen, zo verduidelijkt een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Huizinga geeft aan dat – mocht het geen tijdelijk probleem zijn – zij snel met gemeenten, waterschappen en provincies om tafel gaat zitten om de effectiviteit te vergroten. In wat voor vorm dat zal moeten, is onduidelijk. De hoop is er echter dat gemeenten bij de aanwijzing van nieuwe bouwlocaties direct de watertoets ernaast leggen, zo zegt de woordvoerder.

Hoog

In de brief geeft Huizinga verder aan dat zij het percentage van 24 procent, oftewel 680 kilometer, van de waterkeringen die niet voldoen aan de wettelijke normen ook veel te hoog vindt. De staatssecretaris merkt op dat dit ook wel was te verwachten. Volgens haar komt dit omdat in 2001 de toetscriteria zijn veranderd, omdat de afvoer bij de Rijn van 15.000 kubieke meter per seconde bij Lobith naar 16.000 kubieke meter per seconde is bijgesteld.
De 931 kilometer primaire waterkeringen die nog niet zijn getoetst zullen, zo goed en kwaad als het kan, 15 augustus 2011 wel zijn bekeken of ze nog aan de wettelijke normen voldoen. Hoeveel geld is gereserveerd voor het aanpakken van deze keringen geeft de staatssecretaris – hoewel daar wel om is gevraagd – niet aan.

Reageer op dit artikel