nieuws

VROM beperkt bouw scholen bij wegen

bouwbreed

VROM komt nog dit jaar met een bouwverbod voor scholen en andere zogeheten gevoelige bestemmingen in de buurt van snelwegen en provinciale wegen. Gemeenten die nu dergelijke bouwplannen voorbereiden, worden teruggefloten.

Milieuminister Cramer heeft afgelopen week laten weten dat zij nog dit jaar de maatregel voor een bouwbeperking langs de wegen klaar heeft. Reden voor de wettelijke regeling is de slechte luchtkwaliteit in de buurt van de wegen.
Als het aan de minister ligt, mogen er binnen 100 meter van de snelweg en 50 meter van de provinciale wegen geen scholen en crèches meer worden gebouwd. Het bouwverbod gaat waarschijnlijk ook gelden voor bejaarden- en verzorgingshuizen. Voor ziekenhuizen wordt een uitzondering gemaakt, omdat de minister een goede bereikbaarheid op dat punt zwaarder laat wegen.
De maatregel van Cramer vloeit voort uit de Wet luchtkwaliteit. In de wet, die dinsdag in de senaat wordt behandeld, is vorig jaar op initiatief van een meerderheid in de Tweede Kamer een bouwbeperking voor gevoelige bestemmingen opgenomen.
Het is nog niet zeker of de Kamer de bouwbeperking ver genoeg vindt gaan. In het Kameroverleg over de luchtkwaliteit afgelopen week drongen meerdere fracties aan op een afstand van 300 meter vanaf de snelweg. Volgens Cramer is dat echter te fors. Het zou met name de grote steden in de problemen kunnen brengen.
De minister gaat de gemeenten via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wijzen op het naderende bouwverbod voor gevoelige bestemmingen bij snelwegen. Cramer zal daarnaast contact opnemen met gemeenten zoals Veldhoven, die nu volop bezig is met een bouwplan voor een gehandicaptenopvang pal aan de snelweg. De minister wil dat gemeenten hun plannen aanpassen aan de nieuwe regelgeving. In het Kamer­overleg heeft Cramer verklaard dat zij zich niet alleen richt op nieuwbouw bij de snelwegen. De minister laat in kaart brengen hoeveel scholen en andere bijzondere gebouwen dicht in de buurt van de wegen staan. Op basis van deze inventarisatie zal Cramer besluiten of er maatregelen nodig zijn tegen de bestaande gebouwen, waarin mensen zitten die extra gevoelig zijn voor vervuilde lucht. De minister liet zich niet uit of sloop en verplaatsing eventueel ook in beeld is.

Innovatief

Cramer wil bij het terugdringen van de luchtvervuiling hard inzetten op innovatieve maatregelen die de problemen structureel oplossen. Zowel BAM als Heijmans werkt aan innovatieve oplossingen die de aandacht hebben van de politiek. BAM ontwikkelt een fijnstofmagneet en Heijmans heeft onlangs een plan voor een “urban light transport system” gelanceerd.

Reageer op dit artikel