nieuws

‘Voorstel Hirsch Ballin maakt bv’s onaantrekkelijk’

bouwbreed

De ondernemingsvorm besloten vennootschap wordt onaantrekkelijk als minister Hirsch Ballin vasthoudt aan zijn voorstellen. Die wil de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders van een bv vergroten.

SDLq De uitbreiding van aansprakelijkheid van bestuurders ten laste van hun priv é vermogen maakt de bv als ondernemingsvorm onaantrekkelijk. Het leidt tot verdere juridisering. Bestuurders zullen aansprakelijkheid willen voorkomen door inwinning van kostbare adviezen en verklaringen en geneigd zijn vrijwaring en verzekering te verlangen”, schrijft VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes in brief aan Hirsch Ballin.
De gramschap van VNO-NCW richt zich vooral op de instemming van de bestuurder voor iedere vorm van uitkering. Die instemming is vereist voor de aandeelhouders om een besluit te mogen nemen over een uitkering.
Mocht na het doen van de uitkering de bv haar schuldeisers niet meer kunnen betalen dan zijn bestuurders hoofdelijk aansprakelijk als zij wisten of redelijkerwijs behoorden te weten dat de vennootschap niet kan doorgaan met het betalen van opeisbare schulden. De eis dat er sprake moet zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur wordt in de voorstellen van Hirsch Ballin niet gesteld. Bovendien geldt de regel ook buiten faillissement. Voor aandeelhouders geldt de regel van onbehoorlijk bestuur wel. Failleert de bv binnen een jaar na de uitkering, dan zijn ook zij aansprakelijk.
De uitbreiding van de aansprakelijkheid is volgens Wientjes overbodig. De regels voor crediteurenbescherming zoals verplichte publicatie van de jaarrekening en verzwaarde faillissementsaansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, blijven onveranderd. Daar staat tegenover dat verouderde regels voor kapitaal- en vermogensbescherming worden geschrapt. Dat laatste rechtvaardigt nog niet de aanscherping van de aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders.
Wientjes stelt dan ook voor om het systeem waarin aandeelhouders de bevoegdheid hebben om te beslis sen over de winst, te handhaven. “Een uitkeringsbesluit wordt dan genomen op basis van alle wettelijk vereiste informatie die aandeelhouders ten dienste staat. Dreigt de bv ‘post balance’ in gevaar te komen als besloten wordt tot uitkering, dan zal dat aan de aandeelhouders door het bestuur uiteraard moeten worden gemeld. Besluiten ze dan toch tot een uitkering dan is hun besluit aantastbaar. Die actie richt zich dan echter niet tegen de niet ‘verrijkte’ bestuurders, maar tegen de aandeelhouders die dat wel zijn en om die reden dan ook de ontvangen uitkeringen dienen terug te betalen”, vindt Wientjes.
VNO-NCW heeft al eerder laten weten dat de voorstellen van Hirsch Ballin de geest ademen van een zelfstandig bestuur van de vennootschap met vele, ver daarvan verwijderde aandeelhouders. In de praktijk zijn er echter ook vele familie-bv’s waar de aandeelhouders heel dichtbij staan.

Reageer op dit artikel