nieuws

Troonrede in kort bestek

bouwbreed

De regering zal beperkingen stellen aan het bouwen in de open ruimte om daarmee het landschap te verbeteren. De Nederlandse energiehuishouding moet in 2020 tot de schoonste en zuinigste van Europa behoren. Maatregelen worden voorbereid waarmee Nederland het hoofd kan bieden aan de stijging van de zeespiegel als gevolg van de verandering van het klimaat.

Deze uitspraken in de troonrede duiden op een belangrijke rol voor de bouwsector bij het bevorderen van de duurzaamheid die het kabinet nastreeft. De ambities van het milieubeleid worden opgeschroefd: “Centraal daarin”, zo sprak de koningin, “staan onder meer: energiebesparing, de toepassing van vernieuwende energietechnieken en de verdere ontwikkeling van zonne- en windenergie.”
Over de ruimtelijke ordening zei ze: “Een duurzaam Nederland is ook: een Nederland met een mooie natuur, een vitaal platteland en een bevolking die leeft met het water.” Voor dat laatste wordt komend jaar de vaststelling aangekondigd, samen met provincies en gemeenten, van een strategie om de waterhuishouding toekomstbestendig te maken.

Innovatie

“Kennis, innovatie en ondernemerschap zijn de bouwstenen voor een ambitieuze toekomst”, meldde de koningin. Energie en water zijn, samen met zorg, de uitverkoren thema’s van drie innovatieprogramma’s die in 2008 van start gaan. Duurzaamheid en economie worden verenigd: “Om een schonere en zuinigere economie te bevorderen verhoogt de regering de belastingen op consumptie en op activiteiten die onvriendelijk zijn voor het milieu. De opbrengsten wil de regering gebruiken om de lasten op arbeid te verlagen. Dat helpt meer mensen aan het werk.” Verder wordt “het starten en opbouwen van een bedrijf gemakkelijker door de administratieve lasten verder terug te dringen. Beginnende en groeiende ondernemers kunnen een steun in de rug krijgen met kredieten.”
Over het verkeer wordt gemeld dat in 2008 tien projecten gereed komen “die het aantal files op de weg beogen te verminderen”. Tevens begint de regering komend jaar “met voorbereidingen om het gebruik van de auto meer te belasten en het bezit minder” en komen er “proeven met gratis openbaar vervoer”.
Over de gewenste investeringen “in veertig wijken met veel problemen” wordt onderstreept dat deze behalve “een mooiere wijk” ook betere kansen moeten opleveren voor “de mensen die er wonen”.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels