nieuws

Strukton ontwerpt hoge rondweg Utrecht

bouwbreed Premium

Strukton heeft zelf het initiatief genomen een verhoogde noordelijke rondweg bij Utrecht te ontwerpen. Twee extra verhoogde en verdiepte rijstroken tussen de A2 en A27 zouden in 2010 al verlichting kunnen brengen voor de dagelijkse files. Het plan past in het huidige bestemmingsplan en zou 45 miljoen euro kosten.

Strukton presenteert binnenkort zijn plan bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat bij het loket voor eigen initiatieven vanuit het bedrijfsleven en particulieren. Het bedrijf benadert verder de provincie en de regio (BRU) en heeft al een gesprek gehad met de wethouder van Utrecht. De eerste reactie is dat de verschillende overheden binnenkort willen gaan nadenken over een mogelijke oplossing.
“Maar het is al tien jaar duidelijk dat dit noordelijke deel van Utrecht een probleem heeft. Onze medewerkers kunnen erover meepraten, want ons bedrijf aan de Westkanaaldijk zit midden in het gebied. Wij zijn al een stap verder en hebben zelf verkeerskundig onderzoek gedaan en een oplossing bedacht. Een stukje eigenbelang, maar vooral een poging om iets concreets te doen voor onze omgeving”, lichten directeur Martijn Smitt en projectmanager Frits Verhees van Strukton hun initiatief toe.
“Het is vooral onze bedoeling de planvorming in een stroomversnelling te krijgen. Ons initiatief is praktisch, maar ook flexibel aan te passen. Een megaproject in de vorm van een tunnel bijvoorbeeld gaat in elk geval nog minimaal tien jaar duren, terwijl de weg nu al dichtslibt. Als het sluipverkeer via Westbroek wordt aangepakt, wordt de druk op het wegennet nog veel groter.”
Het voordeel van het plan van Strukton is dat het snel kan worden uitgevoerd. De oplossing blijft binnen de structuur van de bestaande weg. Het bestemmingsplan voorziet al in de functie weg en er mag tot 12 meter hoog worden gebouwd, zodat de kans op verzanden in ellenlange procedures klein is.

Middenberm

De probleemzone ligt vooral tussen het Ghandiplein en de A27, blijkt uit het verkeerskundig onderzoek. De oplossing is niet een nieuwe snelweg. Die zou alleen uitkomst brengen voor de 36 procent doorgaand verkeer, terwijl bijna 60 procent van of naar Utrecht gaat.
Daarom heeft het team van Frits Verhees een constructie van 2 kilometer in de middenberm van de bestaande weg bedacht. De bomenrijen langs de weg kunnen gewoon blijven staan en zorgen ook dat de constructie van zo’n 11 meter hoog niet te veel opvalt.
Met prefab beton kan zonder noemenswaardige overlast een weg in de middenberm worden gebouwd. Op 7 meter hoogte kan het doorgaande verkeer dan van de A2 naar de A27 en vice versa. Ter hoogte van het Ghandiplein zou een verdiepte constructie van ruim een kilometer voordeliger uitpakken. “De weg zou dan tussen 40 en 45 miljoen euro kosten. Helemaal verhoogd aanleggen kan ook en komt op ongeveer 55 miljoen euro. Voor het onderhoud in de komende vijftien jaar is nog eens 4 miljoen euro nodig”, becijfert Verhees.
Strukton zou graag in een pps de weg willen aanleggen, maar beseft dat het gewoon in een Europese procedure zouden moeten meedingen naar zijn eigen initiatief. “Met het lanceren van ideeën kom je nu eenmaal verder dan ze onder de pet houden”, stelt Smitt retorisch.

Reageer op dit artikel