nieuws

Sinterklaas

bouwbreed

Het bekende erelid van de VVD Hans Wiegel voegde het halverwege de jaren zeventig toenmalig premier Joop den Uyl toe: “ik geloof niet in Sinterklaas, maar daar zit hij.” De huidige VVD-leider Mark Rutte reserveerde deze woorden voor het huidige kabinet met zijn drie hulp-Sinterklazen, de fractievoorzitters van CDA, PvdA en ChristenUnie.

Het bekende erelid van de VVD Hans Wiegel voegde het halverwege de jaren zeventig toenmalig premier Joop den Uyl toe: “ik geloof niet in Sinterklaas, maar daar zit hij.” De huidige VVD-leider Mark Rutte reserveerde deze woorden voor het huidige kabinet met zijn drie hulp-Sinterklazen, de fractievoorzitters van CDA, PvdA en ChristenUnie.
Uiteraard ziet Rutte dat fout. De goedheiligman is iemand die uit eigen zak iedereen cadeautjes geeft. Dit kabinet steelt vooral van de middengroepen en een beetje van de hoogste inkomens om dat uiterst selectief aan een enkeling te geven. Een soort foute Robin Hood met zijn merry men dus.
Intussen zitten we zoals op deze plek al eerder als vrees is uitgesproken, met een kabinet dat de gelden vooral richt op de overdrachtsuitgaven en de investeringen in broodnodige infrastructuur om de economische groei te accommoderen, achterwege laat.
Als doekje voor het bloeden wordt door verkeersminister Eurlings dan een commissie in het leven geroepen die de mogelijkheden van pps weer eens moet bekijken. Alsof daar inmiddels niet voldoende kennis over bestaat. Het kabinet laat door de instelling van de zoveelste studiecommissie minstens de verdenking op zich weinig oog te hebben voor de noden en behoeften in ons land. Balkenende, de criticaster van de Hollandse zesjescultuur, heeft daarbij nog geluk ook. Een zes vindt het Nederlandse volk nog te hoog voor hem.
Op de financi ë le markten blijft intussen de onrust over de kredietcrisis voortduren. Wat topeconomen daarbij zorgen baart is dat enkele topbankiers in hun ogen voor Sinterklaas, of in dit geval voor Santa Claus spelen. Zo heeft Mervyn King van de Bank of England een grote hypotheekbank gered en verlaagde zijn Amerikaanse evenknie Ben Bernanke de rente maar weer eens.
De belegger zit nu met de gebakken peren. Zijn richtingsgevoel alsmede dat van de adviseurs is weg. Dan maar kijken naar incidentele meevallers zoals Fortis, dat al een groot deel van de middelen voor de overname van ABN Amro binnen heeft gefietst.
De aloude blue chips, waaronder de bouwaandelen hebben daarvan duidelijk te lijden. Die bewegen nauwelijks. De Algemene Beschouwingen maken het er niet beter op. Wellicht dat de opening die Jacqueline Cramer biedt voor de oplossing van de problemen rond de luchtkwaliteit, haar in de toekomst het Sinterklaasgevoel terugbrengt.

Reageer op dit artikel