nieuws

Ri jkswaterstaat Brabant bundelt deelcontracten

bouwbreed Premium

den bosch – Rijkswaterstaat Brabant gooit alle natte en droge deelcontracten voor variabel onderhoud op een hoop. De opdracht bestrijkt daarmee een breed scala variërend van baggerwerk, asfaltonderhoud tot bodemsanering. Met één engineering & construct-contract verwacht projectmanager Joost Bastiaansen als opdrachtgever minder tijd kwijt te zijn. Rijkswaterstaat Brabant gooit alle natte en droge deelcontracten voor variabel onderhoud op een hoop. De opdracht bestrijkt daarmee een breed scala variërend van baggerwerk, asfaltonderhoud tot bodemsanering. Met één engineering & construct-contract verwacht projectmanager Joost Bastiaansen als opdrachtgever minder tijd kwijt te zijn.

Rijkswaterstaat heeft enkele jaren geleden het principe ‘markt, tenzij’ omarmd. Vanuit ‘Den Haag’ is de trend ingezet om zoveel mogelijk taken en verantwoordelijkheden bij marktpartijen te leggen, zodat de dienst zich meer kan richten op de kerntaken. Efficiënter werken en het afstoten van meer taken hebben geleid tot het verdwijnen van meer dan 3000 banen bij het ministerie.
De afdeling van Bastiaansen in Brabant is van dertig mensen ingekrompen naar vijftien. Met de helft van de mensen en enkele ingehuurde krachten hebben ze vorig jaar het variabel onderhoud nog op de traditionele wijze op de markt gezet en begeleid. Dat wil zeggen in ongeveer tien deelcontracten die afzonderlijk werden aanbesteed.
Hetzelfde werk, met de helft van de mensen leidt uiteraard tot forse verhoging van de werkdruk. De enige manier om dat vol te houden, is door de opzet drastisch te wijzigen: “Minder techneuten en meer procesmanagers die van grotere afstand volgen”, vat de projectmanager de koerswijziging samen.

Europees

Het resultaat is dat negen contracten voor variabel onderhoud voor 2008 in één contract zijn gestopt. Daarbij zijn alle natte en droge werken bij elkaar gestopt, waardoor dit contract van enkele tientallen miljoenen euro’s Europees moet worden aanbesteed. Het contract komt 1 oktober op de markt. De inschrijving sluit half december en de definitieve gunning volgt februari volgend jaar. “Dan zijn we wel in één keer klaar met aanbesteden en dat betekent voor de markt ook minder transactiekosten”, verwacht contractmanager voorbereiding Claudia Emonds.
De ambtenaren verwachten geen problemen met te weinig inschrijvers. Ze hebben daarbij een van de grote wegenbouwers in gedachte die een combinatie aangaat met andere disciplines. “We hopen op tussen de drie en zes aanbiedingen. Met 50 procent asfaltwerk beperk je het aantal inschrijvers toch al. We proberen echter de concurrentie zo groot mogelijk te houden door minimale eisen te stellen aan de inschrijvers”, licht Emonds toe.
Eind vorige maand heeft Rijkswaterstaat Noord-Brabant een marktconsultatie gehouden om de aannemers te peilen. Daar kwam een breed gezelschap opdagen met onder meer Bam, Heijmans en Janssen de Jong. Vooral de kleinere bouwers hebben die gelegenheid aangegrepen om hun angst uit te spreken in onderaanneming te worden uitgeknepen. Zij hebben erop aangedrongen om in elk geval te kiezen voor de economisch meest voordelige aanbieding, waarbij kwaliteiten van de onderaannemers ook wordt meegewogen. Een advies dat Rijkswaterstaat ter harte heeft genomen voor dit contract.

Spannend

Brabant loopt daarmee voorop met experimenteren met deze nieuwe vorm van marktbenadering. Zover bekend is dit het eerste contract voor variabel onderhoud dat op deze manier wordt aanbesteed. Daarbij valt vooral op dat het contract uiteenloopt van het vervangen van elf voegovergangen in de spoortunnel Vught tot de aanleg van zes wachtplaatsen in de Zuid Willemsvaart, maar net zo goed de aanleg van 1,5 kilometer A4 bij Klutsdorp en de vervanging van bewegwijzering, geleiderail en bijna 90 kilometer deklaag.
Vergelijkbare praktijkvoorbeelden weet Bastiaansen dan ook niet te noemen en dat maakt het volgens hem wel extra spannend. Bewust is gekozen voor een periode van een jaar om te kunnen beoordelen of de gekozen methode bevalt. Daarbij komt dat wordt gewerkt met systeem gerichte contractbeheersing waarbij de aannemer een eigen kwaliteitssysteem inbrengt: “Dat betekent voor ons loslaten en dat is best een beetje wennen.”

Reageer op dit artikel