nieuws

Rem op winstgroei mkb-aannemers

bouwbreed

De groei van de nominale winst van middelgrote en kleine aannemers zal naar verwachting in 2008 drastisch teruglopen. Boekten zij in 2006 een winstgroei van 25,25 procent vergeleken met het voorafgaande jaar, in 2008 stijgt het nominale rendement nog maar met 12,75 procent ten opzichte van 2007. Deze ontwikkeling wordt geschetst in de Prognoses voor het Nederlandse mkb over de jaren 2007 en 2008, die door onderzoeksbureau EIM openbaar zijn gemaakt. Ook dit jaar zal het rendement naar verwachting minder toenemen dan vorig jaar. Het EIM gaat uit van een groei van 19 procent. Het onderzoeksbureau raamt ook een afname in de groei van de werkgelegenheid. In 2006 nam de vraag naar personeel toe met 3,75 procent. Voor dit jaar gaat het om een groeiverwachting van 4,5 procent, maar voor volgend jaar schat het EIM dat de werkgelegenheid met slechts 3,5 procent zal toenemen.Tegelijkertijd vermindert ook het aantal bouwvakkers dat zich als zelfstandige vestigt. In 2006 groeide hun aantal nog met 15 procent vergeleken met het voorgaande jaar en dit jaar wordt hun toename geschat op 14,5 procent vergeleken met vorig jaar. Maar in 2008 zal hun aantal waarschijnlijk met nog slechts 8,75 procent vermeerderen, aldus het EIM.

Ook prognosticeert het onderzoeksbureau dat de vraag naar de diensten van kleine en middelgrote bouwers enigszins zal dalen. In 2006 en 2007 was de vraag naar hun dienstverlening nog stabiel groeiende met 5,25 procent. In 2008, zo verwacht het EIM, zal de toename niet hoger zijn dan 4 procent.
Het onderzoeksbureau wijt dit aan capaciteitsproblemen die zijn ontstaan door de sterke groei van de bouwsector in de voorafgaande jaren. De getemperde vooruitzichten voor de bouwsector zijn niet uitzonderlijk. Ook andere bedrijfstakken zoals de industrie, en de groothandel, krijgen te maken met kleinere groei van winst, werkgelegenheid en afzetmogelijkheden.

Lichtpuntje

De nominale winstontwikkeling voor het midden en kleinbedrijf in het geheel zal, volgens de EIM-prognoses, in 2007 zelfs bijna de helft lager uitvallen dan een jaar eerder. In 2006 werd nog een stijging van de winst geboekt van 15,25 procent vergeleken met 2005. Naar verwachting gaat het dit jaar om een groei van 8,5 procent ten opzichte van 2006 en voor volgend jaar voorziet het EIM dat de winst van het midden- en kleinbedrijf 7,75 procent hoger zal zijn dan in 2007.
Wat de bouw betreft is er een lichtpuntje. Klusbedrijven doen het beter dan andere kleine en middelgrote aannemers. “Er is een sterke groei van de vraag naar diensten van klusbedrijven”, aldus de EIM-prognoses. De oorzaak daarvan is dat woningbezitters er vaker voor kiezen hun huis te laten verbouwen in plaats van te verhuizen. “De hoge huizenprijzen in combinatie met een stijgende rente, maakt de keuze voor verhuizen minder aantrekkelijk.”

Reageer op dit artikel