nieuws

Procedures korter bij vergunningaanvraag

bouwbreed

Als de overheid te laat is met het nemen van een vergunningenbesluit, moet vaker het ‘wie zwijgt, stemt toe-principe’ worden toegepast. Dat leidt tot kortere procedures en betere dienstverlening, schrijft minister Van der Hoeven in de begroting van Economische Zaken.

De overheid moet zorgen voor adequate dienstverlening, goede informatievoorziening en minder regeldruk. Dat voorkomt irritatie en scheelt tijd en geld. Daar hoort een ruimere toepassing van de zogenoemde lex silencio positivo bij vergunningverlening bij, vindt Van der Hoeven. Dit wordt in haar ogen nu onvoldoende toegepast waardoor aanvragers van vergunningen te lang in onzekerheid blijven.
In dit streven naar een dienstbaarder overheid past ook de invoering van éé n centraal meldpunt waar ondernemers klachten en idee ë n over regeldruk kunnen melden. Bovendien wil de overheid ondernemers vragen van welke regels zij het meeste hinder ondervinden. Op milieugebied en in de bouw is dat al van start gegaan.
Behalve wederom als doel een vermindering van de administratieve lastendruk met 25 procent, gaat Economische Zaken ook sleutelen aan de toezichtskosten. Uitgangspunt wordt vertrouwen dat bedrijven zich aan de regels houden. Onder meer kartelwaakhond NMa zal selectiever te werk gaan.
Keerzijde van de medaille is dat wanneer het vertrouwen beschaamd wordt, de toezichthouder genadeloos zal toeslaan. Kennelijk is het vertrouwen van Van der Hoeven niet erg groot want zij boekt voor de komende vier jaar extra zogenoemde ‘high trust-boetes’ in voor een bedrag van 25 miljoen in 2008 oplopend naar 100 miljoen in 2011.

Europees beleid

Daarnaast gaat zij werken aan de verbetering van de juridische mogelijkheden voor consumenten en bedrijven om schadevergoedingen te claimen wegens overtreding van het Mededingingsrecht. Het gaat hier feitelijk om Europees beleid dat in de maak is.
De nieuwe Aanbestedingswet met bijbehorende uitvoeringsbesluiten wordt komend voorjaar gepubliceerd. In de zomer van 2008 zal het geheel in werking moeten treden. Belangrijkste punten hierin zijn een betere toegang voor het midden- en kleinbedrijf tot overheidsopdrachten, lagere administratieve lasten, beter integriteitsbeleid en meer kans op innovatieve oplossingen bij aanbestedingen. De overheid zal daarnaast vaker als zogeheten Launching Customer optreden.
Innovaties moeten van de minister ook in zijn algemeenheid meer kans krijgen. Daarom gaat zij verder met de zogenoemde innovatievouchers voor het MKB en de innovatieprestatiecontracten. Verder zal het SBIR, innovatieonderzoek voor het kleinbedrijf, structureel worden in publiek gefinancierd onderzoek. Ook wordt het goedkoper voor mkb-bedrijven om octrooien aan te vragen.
Ook innovatieve duurzame technieken staan hoog in het vaandel. Nog deze kabinetsperiode wil de minister 20000 megawatt extra windenergie op land, 450 megawatt extra aan windenergie op zee en 500 megawatt extra elektriciteit opgewekt met biomassa realiseren.

Reageer op dit artikel