nieuws

Precisieklus tussen magnetische velden

bouwbreed

De contouren van de recent voltooide nieuwbouw van de Radboud Universiteit Nijmegen worden steeds duidelijker. Met chirurgische precisie snijdt Beelen Sloopwerken uit Harderwijk momenteel oude gebouwen weg tussen de nieuwbouw en gerenoveerde objecten op het Nijmeegse landgoed Heyendael.

Door de verwevenheid van sloopobjecten en de te handhaven bebouwing vereist de klus chirurgische precisie. Nieuwbouw is grotendeels gerealiseerd tussen de oude gebouwen. Onder de complexen bevinden zich kelders die door een gangenstelsel met elkaar verbonden zijn. Dat is het domein van het logistiek centrum van de universiteit. Een van de belangrijke voorwaarden in de aanbesteding was dat zowel tijdens de bouw als tijdens de sloop de kelders toegankelijk en bruikbaar moesten blijven.
Terwijl op enkele meters afstand colleges worden gegeven en onderzoeken plaatsvinden, worden de oude gebouwen afgebroken. De voor de omgeving meest belastende werkzaamheden vinden vooral plaats in avonduren, weekends en vakanties. De op de campus aanwezige studentenflats zijn dan grotendeels verlaten.
Op dit moment is de sloop van de hoogbouw gaande, als één na laatste klus op de campus. Met licht materieel – twee machines van 25 ton en één van 18 ton – wordt volgens de zogenaamde Japanse Methode van boven naar beneden gewerkt.

Stortkoker

Daar waar bij de originele Japanse Methode vóór de sloop als het ware een gebouw om het gebouw wordt geplaatst, is in dit geval het complex volledig dichtgemaakt en wordt van binnenuit gesloopt. De overlast voor de omgeving is daarmee zeer gering. In één kolom zijn de vloeren over een oppervlakte van 4 vierkante meter weggebroken om een inpandige stortkoker te verkrijgen.
Ter beperking van overlast wordt het puin niet op locatie gebroken, maar op maaiveldniveau ongebroken afgevoerd naar verwerkingsbedrijven in de regio.
Op het bovenste werkniveau in de hoogbouw zijn schermen geplaatst die stof- en puinoverlast voor de direct naastgelegen gebouwen tegengaan. Met twee Bobcat- schrankladers wordt het puin naar de veilig afschermde stortkoker gereden.
De blootgelegde kelders tussen de gebouwen zijn waterdicht gemaakt en bovenop de nieuwe afdichtingen en isolatie zijn rijplaten aangebracht als afvoerroute.
Een bijzondere complicerende factor vormt het High Field Magnet Laboratory.
In dit gebouw bevindt zich een gigantische elektromagneet die gebruikt wordt voor onderzoek naar ontwikkeling van eiwitkristallen. De nabijheid van sloopmaterieel zou de opgewekte magnetische velden onvoorspelbaar kunnen verstoren en daarmee de onderzoeken, die wereldwijd in de belangstelling staan, ernstig belemmeren.

Natuurkundigen

Er is daarom met de natuurkundigen een aluminium afscherming ontwikkeld die Beelen in staat stelt om het gebouw tot de benodigde afstand te kunnen naderen. Eveneens vanwege de elektromagneet moest uiteindelijk de 125 tons Hitachi Sumitomo met 55 meter hoge giek op een andere plaats worden opgesteld dan aanvankelijk gepland.
De aanbesteding voor de sloop van de universiteitsgebouwen vond plaats in de zomer van 2006. Bedrijfsleider/calculator Jurry de Boer geeft aan dat Beelen Sloopwerken niet de laagste offerte had, maar dat het gepresenteerde plan van aanpak het meeste vertrouwen wekte bij de opdrachtgever, het Universitair Facilitair Bedrijf (UFB). Met name de uitgedachte volgorde en het uitgewerkte transportplan bleken bij de opdrachtgever de doorslag te geven waardoor de opdracht Beelen werd gegund. Sinds oktober 2006 is het project gaande. In december wordt het grootste deel opgeleverd. Medio 2008 volgt nog de sloop van het Chemie Onderwijsgebouw.
De vrijgekomen ruimte krijgt binnenkort een groen- en parkeer functie.

Met chirurgische precisie snijdt Beelen oude gebouwen weg tussen nieuwbouw en gerenoveerde projecten.

Reageer op dit artikel