nieuws

Postkantoor-nieuwe-stijl in hartje Dordrecht nog geen gelopen zaak

bouwbreed Premium

Het voormalig postkantoor in de binnenstad van Dordrecht wordt verbouwd tot wooncomplex. De Dordtse projectontwikkelaar Dudok gaat er 96 appartementen in onderbrengen. Op de begane grond komen een grand café, enkele winkels en een klein postkantoor.

V anwege de ligging op de as tussen station en stadscentrum, wil Dudok dit ”Post 120” gedoopte project een bijzondere allure meegeven. Daarom werd het ontwerp uitbesteed aan de Duitse architect Hans Kollhoff. Deze bouwkundige staat internationaal bekend om zijn vermogen nieuwbouw te combineren met een historische omgeving.
Het project is niet onomstreden. Buurtbewoners maken bezwaar tegen het verhogen van het gebouw met twee verdiepingen. Zij vrezen inkijk en verlies aan bezonning. Hun grootste bezwaar echter gaat uit naar de bouw van een parkeergarage voor 140 auto’s onder het voormalige postkantoor.
In dit deel van Dordrecht zijn door het lage grondwaterpeil veel houten heipalen onder woningen droog komen te staan. Buurtbewoners zijn bang dat het werk in de bouwput ernstige schade aan hun huizen zal toebrengen.
Dudok erkent dat dit een probleem kan worden. ”De vrees van de buurt is niet onterecht”, zegt projectmanager Bert ter Veen.
De ontwikkelaar overlegt met bouwadviseurs over methodieken om schade uit te sluiten of zoveel mogelijk te voorkomen. Het voornemen is om tot op een diepte van 30 meter damwanden rond de bouwput t e slaan. Ter veen: ”Zo voorkom je trillingen naar de omgeving.” Nog onduidelijk is, wanneer de bouw kan beginnen. Omdat wonen niet past binnen het bestemmingsplan, is een artikel 19-procedure nodig. De gemeente, die achter de nieuwe bestemming van het postkantoor staat, heeft de procedure inmiddels opgestart.
Daar gaan vele maanden mee heen, beseft ter Veen. Eventuele bezwaarpro cedures door omwonenden kunnen een tweede tijdrovende factor vormen.

Nog meer postkantoren zullen verdwijnen

Het postkantoor aan de Johan de Wittstraat in Dordrecht is zeker niet het eerste en ook niet het laatste pand van Postkantoren BV dat een andere bestemming krijgt. Onlangs nog werd het monumentale postkantoor aan de Coolsingel in Rotterdam verkocht aan een groep ontwikkelaars die er onder andere horeca en winkels in wil vestigen.
Het beleid van de joint venture van Postbank en TNT Post BV is om op den duur alle onrendabele postkantoren te vervangen door kleinere (franchise) postkantoren of postagentschappen. Van de circa 600 postkantoren die Postkantoren BV vijf jaar geleden huurde of in eigendom had, bestaan er volgens woordvoerder F. Sterk nu nog zo’n 285. Te verwachten valt, dat dit aantal verder zal slinken.
Een postkantoor is onrendabel als het aantal lokethandelingen onder een bepaald minimum daalt. In zo’n geval wordt van een huurpand de huur opgezegd. Een pand dat eigendom is van Postkantoren BV, wordt verkocht.

Reageer op dit artikel