nieuws

Paternalisme

bouwbreed

“Wij weten wat goed is voor onze huurders” is nog steeds de kern van de hedendaagse volkshuisvesting. De corporatiesector denkt ideologisch nog steeds alsof het 1904 is. Redacteur Aernout Bouwman is volgens René Strijland , in zijn reactie ‘Miljardenvermogens’ ( Cobouw , 7 september) op het artikel over de drastische reorganisatie van de hedendaagse corporatiesector van 6 september, een representant van dat diep-paternalistisch denken.

“Wij weten wat goed is voor onze huurders” is nog steeds de kern van de hedendaagse volkshuisvesting. De corporatiesector denkt ideologisch nog steeds alsof het 1904 is. Redacteur Aernout Bouwman is volgens René Strijland , in zijn reactie ‘Miljardenvermogens’ ( Cobouw , 7 september) op het artikel over de drastische reorganisatie van de hedendaagse corporatiesector van 6 september, een representant van dat diep-paternalistisch denken.
Het is niet toevallig dat leidende corporatiedirecteuren als Lex Pouw van Ymere en Eric Staal van Vestia in hun jeugd CPN aanhangers waren. Inmiddels behoren ze tot de grootverdieners van hun sector en, wat in feite veel kwalijker is, verkopen zowel Vestia als Ymere het minst aantal woningen aan de zittende huurders.
Allereerst is daar het idee dat huurders niet zelfstandig voor hun woning kunnen zorgen en dat verloedering op de loer ligt als ze eigenaar worden.
In de optiek van Bouwman en corporatiedirecteuren als Pouw en Staal is een/derde deel van de Nederlandse bevolking te “zwak, ziek en misselijk” om ook maar zelfstandig een woning te kunnen onderhouden. Dat is natuurlijk onzin: de corporaties geven zelf aan dat hun echte doelgroep, de ‘zwakkeren’ circa 1 miljoen huishoudens groot is.
De overige 1.6 miljoen huurhuishoudens kunnen heus wel voor hun woning zorgen, zeker als de netto woonlasten woonlasten (netto huur is netto hypotheeklast) gelijk blijft. Zaken als onderhoud en verzekering liggen lager dan dezelfde lasten van de auto die voor de deur staat en dat lukt dus heus wel. Zeker omdat de inflatie en vermogensvorming bij grote vervangingsinvesteringen meehelpt wat bij een auto zoals bekend helaas niet het geval is.
Kortom, het is geen 1904 meer maar inmiddels 2007. De meeste woonconsumenten, ook die in een sociale corporatiewoning, hebben een auto, vliegen voor vakantie naar Turkije, vullen het laatste belastingformulier in en maken hun geld over via internet. En die eigen woning kan daar wel bij, zeker als de netto woonlasten gelijk blijven.
Het is dus naar mijn mening echt onzin om te stellen dat lokale overheden geen eigen woningbezit zouden willen: ga eens praten met Wethouder Adri Duivesteijn in Almere en leer van hem hoe een sociaal-democratisch woonbeleid anno 2007 er op gemeentelijk niveau uit ziet.
Dat een beperkte groep corporatiedirecteuren de exclusieve zeggenschap claimt over 200 miljard maatschappelijk vermogen overtreft zelfs de in onze ogen toch wilde Russische privatiseringschandalen. Poetin schroomde niet om Chodorowski naar Siberië te verbannen.
Wellicht moet er voor onze weerspannige corporatiedirecteuren alvast wat ruimte in Nieuwersluis worden gereserveerd.
Ir. René Strijland
Schrijver en ondernemer,
Appeltern
rene.strijland@gmail.com
Naschrift redactie:
René Strijland verwijt de corporatiesector paternalisme. Daarmee gaat hij niet alleen voorbij aan de weerbarstige praktijk waarmee gemeenten en corporaties worstelen als zij oude en vervallen wijken op willen knappen. Strijland vergeet voor het gemak ook dat mensen een huis niet kopen als ze er niet op vooruit gaan. Dan besteden ze het geld liever, zoals hij zelf opmerkt, aan reisjes, auto’s en andere consumptiegoederen.
Corporaties massaal woningen laten verkopen aan zittende huurders tegen een prijs die ver beneden de marktwaarde ligt, is dus geen haalbare oplossing. Dat is geen paternalisme, maar een economische wet. Strijland lijkt verder over een selectief geheugen te beschikken. Van de corporatiedirecteuren Staal en Pouw weet hij precies op welke partij zij veertig jaar geleden stemden, maar het verleden van wethouder Adri Duivesteijn uit Almere wordt voor het gemak vergeten. PvdA’er Duivesteijn heeft in de jaren tachtig als wethouder de Haagse Schilderswijk opgekocht omdat hij particuliere eigenaren niet in staat achtte om hun eigen panden op te knappen.
Toen de rookwolken optrokken was de Haagse wijk met de oude bewoners verdwenen. En de beoogde kwaliteitsslag is niet gemaakt. In de Schilderswijk wonen nog steeds de armste Hagenaars. Duivesteijn probeert het nu in Almere opnieuw. Maar of zijn bestuursstijl innovatief is zoals Strijland stelt? Regentesk lijkt me een betere benaming.
Aernout Bouwman
Redacteur Cobouw

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels