nieuws

Overijssel gaat door met nieuwe invulling luchthaven Twente

bouwbreed

Verkeersminister Eurlings moet nog beslissen over decentralisatie van regionale luchthavens, maar de provincie Overijssel heeft al richtlijnen opgesteld voor de milieu-effectrapportage van de luchthaven Twente.

Dat staat in een brief die Eurlings gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Officieel is het wetsvoorstel Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire luchthavens (RBML) nog in de Tweede Kamer in behandeling. Deze wet regelt dat provincies bevoegdheden krijgen zelf te besluiten wat er met regionale luchthavens moet gebeuren. Gisteren werd daar over gedebatteerd.
Eurlings juicht het toe dat – alvast vooruitlopend op een besluit – Overijssel alvast een procedure is gestart om weinig tijd te verliezen. De provincie denkt na over een ruimtelijke en economische ontwikkeling van het huidige militaire vliegveld Twente.
De minister schrijft aan de Kamer dat hij inmiddels het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf heeft ingezet.
Het GOB wordt door het kabinet gebruikt om risicodragend te kunnen participeren in publiek-private samenwerkingsprojecten. Inmiddels werkt het GOB samen met de gemeente Enschede en de provincie Overijssel aan een totaalplan voor het gebied.
Het CDA wil van Eurlings weten of hij de gevolgde procedure door de provincie – een mer en voorbereiding van een luchthavenbesluit – van Overijssel gaat overnemen als alsnog wordt besloten van luchthaven Twente een vliegveld van nationale betekenis te maken. De partij vreest ernstige vertraging voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. De minister wil hier nog niets concreets over zeggen, zo meldt hij.
Provinciale Staten van Overijssel gingen eerder dit jaar akkoord dat in het kader van de mer voor de gebiedsontwikkeling luchthaven Twente en omstreken ook het alternatief zonder burgerluchtvaart zal worden onderzocht.

Reageer op dit artikel