nieuws

Overheidssubsidie bij aannemen werklozen

bouwbreed

SHrS De overheid vergoedt een jaar lang maximaal de helft van het minimumloon aan werkgevers die moeilijk te plaatsen werklozen aan een baan helpen. Met deze loonkostensubsidie hopen kabinet, werkgevers en de vakbeweging meer mensen aan de slag te krijgen.

SHrS De overheid vergoedt een jaar lang maximaal de helft van het minimumloon aan werkgevers die moeilijk te plaatsen werklozen aan een baan helpen. Met deze loonkostensubsidie hopen kabinet, werkgevers en de vakbeweging meer mensen aan de slag te krijgen.
Het uitkeringsinstituut UWV beoordeelt of en hoeveel loonkostensubsidie werkgevers krijgen als zij een werkloze in dienst nemen. De regeling is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden die niet meteen volledig kunnen meedraaien, omdat ze bijvoorbeeld langdurig werkloos zijn en nog wat bijscholing nodig hebben. Voor het deel dat de werknemers nog niet productief zijn, biedt de subsidie compensatie.

Reageer op dit artikel