nieuws

Orderportefeuille bij Volker Wessels naar record

bouwbreed Premium

Volker Wessels is de tweede helft van het jaar begonnen met 6,3 miljard euro aan orders in portefeuille. Nooit eerder zat het Rotterdamse concern zo goed in het werk. Gezien de kwaliteit van het werk dat op de plank ligt en de goede resultaten in de eerste zes maanden, verwacht Volker Wessels dit jaar in elk geval een omzet te halen van 4,4 miljard euro. In de eerste helft van het jaar namen de bedrijfsopbrengsten met 12,4 procent toe tot 2,16 miljard euro. De winst steeg met 15,9 procent tot 41,9 miljoen euro.Volker Wessels meldt over de gehele linie toenemende activiteiten. Slechts in Noord-Amerika moesten de Rotterdammers na de records van vorig jaar iets inleveren. De omzet in Canada en de Verenigde Staten daalde met 12 miljoen tot 82 miljoen euro.De sector Bouw en Vastgoed bracht in de eerste helft van het jaar 766 miljoen euro in het laatje. De prestatie ligt een kwart boven het niveau van dezelfde periode vorig jaar. Helaas voor Volker Wessels staan de marges onder druk. Toeleveranciers en onderaannemers vragen hogere prijzen dan in het recente verleden. Toch denkt de aannemer het rendement op peil te houden.De verkoop van woningen is stabiel. Het aandeel van de vriendelijk geprijsde onderkomens uit het concept PlusWonen neemt toe. De orderportefeuille bij Bouw en Vastgoed groeide 20 procent.In het segment Civiel en Wegen zette Volker Wessels een omzet neer van 357 miljoen euro, 14 procent meer dan in de eerste helft van 2006. De nieuwe contractvormen waarbij gevraagd wordt extra risico’s op zich te nemen, vertalen zich naar Rotterdams oordeel nog te weinig in goede prijzen.Infratechniek, Spoor en Telecom voerden de bedrijfsinkomsten op van 520 miljoen naar 552 miljoen euro. Over de resultaten zijn de Rotterdammers niet tevreden. Aan de ene kant steekt het bedrijf de hand in eigen boezem. Een rol spelen echter ook de verslechterde marktomstandigheden, waaronder het uitstel van projecten. Maatregelen zijn genomen om de koers bij te stellen. Vanwege de verbeterde prijzen en de kwaliteit van de orderportefeuille is Volker Wessels vol vertrouwen de kar snel weer uit de modder te kunnen trekken.De sector Civiel, Wegen en Bouw in Europa zag de bedrijfsinkomsten dalen van 492 miljoen naar 410 miljoen euro. Over de resultaten in Groot-Brittannië zijn de Rotterdammers in hun nopjes.Het volume van de onderlinge leveringen in het concern zijn in de eerste helft van het jaar afgenomen. Tegenover de 221 miljoen euro van begin 2006 staat voor de eerste helft van dit jaar 139 miljoen euro.

Onder druk

Reageer op dit artikel