nieuws

Nieuw vak bereidt leerlingbeter voor op studie techniek

bouwbreed

De interesse van leerlingen van havo en vwo voor techniekstudies moet worden aangewakkerd. Met dat doel voor ogen, wordt met ingang van dit schooljaar het nieuwe bètavak Natuur, Leven en Technologie (NLT) onderwezen in de bovenbouw van havo en vwo.

De nieuwe discipline bereidt leerlingen voor op onder meer studies bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek. Het gaat om een keuzevak. Het landelijke ontwikkelpunt NLT maakt dat bekend. Centraal in het NLT-onderwijs staan de mogelijkheden die wetenschap en technologie bieden om zaken zoals de kwaliteit van wonen, energievoorziening, milieu en communicatie te verbeteren.
De leergang heeft verscheidene modules. De onderwerpen daarvan hebben doorgaans raakvlakken met verschillende vormen van wetenschap. Kenmerkend voor de onderdelen van NLT is dat ze stuk voor stuk zowel theorie als praktijk behandelen. De scholen mogen het lespakket zelf invullen. Ze kunnen kant-en-klare modules nemen of het vak zo invullen dat het aansluit bij het eigen onderwijs. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld een stage bij een bedrijf of universiteit. Ook is het mogelijk gaten in de kennis van de leerlingen op te vullen. Een leerling die bijvoorbeeld bouwkunde wil gaan studeren, maar niet goed is in wiskunde zou via het nieuwe vak zijn kennis hiervan kunnen bijspijkeren.
Inmiddels hebben verschillende bedrijven, hoge scholen en universiteiten laten weten geïnteresseerd te zijn in het nieuwe vak. Dat strookt met de verwachtingen.

Klacht

Een veel gehoorde klacht, zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit het hoger onderwijs, is dat de kennis van schoolverlaters slecht aansluit op de eisen van de beroepspraktijk. Bovendien blijkt uit het hoge aantal studenten dat zijn opleiding voortijdig staakt, dat de kennis van havo- en vwo-leerlingen onvoldoende aansluit op het vervolgonderwijs.
Daar komt bij dat onder havo en vwo-scholieren te weinig animo bestaat om een vervolgstudie in een technische richting te volgen. NLT moet hierin verandering berengen.
Op dit moment geeft twee derde van de havo’s en vwo’s het vak Natuur, Leven en Technologie.

Reageer op dit artikel