nieuws

‘Niet zeuren, maar doen credo bij Museumpark’

bouwbreed

Voormalig wethouder Marco Pastors vertelde de Rotterdamse gemeenteraad in mei 2005 dat bouw van de Museumparkgarage technisch weinig voorstelde. En in “de ‘niet zeuren, maar doen’-stemming die rond Leefbaar Rotterdam hing”, kreeg hij weinig tegengas, verklaarde oud-commissievoorzitter Bert Cremers gisteren tegenover de enquêtecommissie Museumparkgarage.

“Ruimtelijke ordening was geen raadsprioriteit ten tijde van het Leefbaar-bestuur”, aldus Cremers. “Veiligheid en integratie stonden centraal.” Zijn partij, de PvdA, was als de dood om de indruk te wekken “een obstructie te willen vormen voor de nieuwe daadkracht”. En eerlijk is eerlijk, de linkse oppositie zag een project met driedubbel grondgebruik best zitten.
Nadat Pastors (Leefbaar Rotterdam) het project simpel had afgedaan als “niet meer dan een betonnen bak met water en lucht erin”, ging de discussie in raadscommissies en gemeenteraad daarom uitsluitend over de financiële kant van het project.
Reden tot zorg was het feit dat de toen geraamde investering van 48 miljoen euro – die overigens toen al te krap bleek voor een fatsoenlijk budget voor engineering en onvoorziene kosten – pas na twintig jaar zou zijn terugverdiend. Toch zouden vooral technische zaken de meeste problemen veroorzaken. Daardoor staat de teller op dit moment op 103 miljoen euro.
Maar Cremers moest maandag ook toegeven dat hij de procedure waarmee hij als voorzitter van de commissie Fysieke Infrastructuur en Verkeer (FIV) werd geconfronteerd, “uiterst merkwaardig” vond. “Wij moesten de kredietaanvraag behandelen, na de gunningsprocedure. De verplichtingen met Strukton waren dus al aangegaan”, aldus Cremers. “Inhoudelijk heb je in zo’n geval als commissie niets meer te bepraten. Je kunt alleen nog de kredietaanvraag weigeren. En in dat geval hadden we geen garage gekregen, maar wel een schadeclaim van de aannemer.”

Dualisme

De besluitvorming rond de parkeergarage annex waterberging in het Museumpark viel daarnaast samen met een nieuw gemeentelijk bestel. In 2002 werd het dualisme ingesteld, waarbij het gemeentebestuur veel onafhankelijker van de gemeenteraad opereert. “Voorheen was het gebruikelijk dat wethouders plannen voorlegden aan de gemeenteraad om draagvlak te krijgen”, legde Cremers uit. “Sinds 2002 gaat het zakelijker en beknopter: wethouders hoeven alleen langs te komen als ze ergens geld voor nodig hebben. Over de projecten mogen ze zelf beslissen.” In het geval van de Museumparkgarage lijkt dat allerminst goed te hebben uitgepakt.
Van alle geharrewar over de vraag of FIV-wethouder Pastors (Leefbaar Rotterdam) of verkeerswethouder Stefan Hulman (VVD) verantwoordelijk was voor het project, begrijpt Cremers weinig. “Het is duidelijk dat het college Pastors als verantwoordelijk wethouder naar voren had geschoven. En dat is bepalend.”

Reageer op dit artikel