nieuws

Meer illegale werken in Vlaanderen stilgelegd

bouwbreed

Het aantal illegale bouwwerken in Vlaanderen, dat vorig jaar op bevel van de bouwinspectie werd stilgelegd, bedroeg 815 tegenover 630 in 2005. Dat is een stijging met ongeveer 25 procent.

Het aantal illegale bouwwerken in Vlaanderen, dat vorig jaar op bevel van de bouwinspectie werd stilgelegd, bedroeg 815 tegenover 630 in 2005. Dat is een stijging met ongeveer 25 procent.
Volgens Vlaams parlementslid Carl Decaluwé, specialist op dit gebied, treedt de bouwinspectie in Vlaanderen steeds sneller op tegen bouwmisdrijven. Toch is het aantal bouwmisdrijven in 2006 vergeleken met 2005 lichtjes gedaald: van 2534 naar 2505. Het aantal bevelen van de bouwinspectie om bouwwerken zonder stedebouwkundige vergunning stop te zetten, nam wel toe. In bijna één op de drie gevallen werd al een proces-verbaal opgesteld terwijl de bouwwerken nog bezig waren.
Toch is de bouwinspectie zeer verbaasd over het feit dat veel mensen de bouwregels blijven overtreden en het risico nemen op een veroordeling door de rechter hetzij om hun illegaal bouwwerk af te breken hetzij om een geldboete te betalen.

Reageer op dit artikel