nieuws

Leiden gaat versneld huizen bouwen

bouwbreed

De Leidse wethouder Marc Witteman heeft het startschot gegeven voor de actie Leiden Bouwt! Het is het sein voor een versnelling van de woningbouw. En een ‘bouwbarometer’ laat zien hoeveel nieuwe woningen de actie oplevert.

“We richten ons op het realiseren van vierduizend woningen in de periode van 2005 en 2010. We willen met deze versnelling een inhaalslag maken”, aldus Witteman. “De tijd is krap, maar we zijn vastbesloten. We pakken met voorrang plannen aan, die op korte termijn te realiseren zijn. Als marktpartijen en/of woningcorporaties het eens zijn, gaat alles aan de kant.”
Een speciaal gevormd team gaat ambtelijk aan de slag, zodra de plannen klaar liggen, om geen tijd verloren te laten gaan. De wethouder heeft er alle vertrouwen in dat ook andere overheden als provincie en Rijk de ingediende plannen vlot zullen beoordelen. “We hebben een rechtstreekse verbinding met het Rijk en het ministerie van VROM zal over onze schouder meekijken naar eventuele problemen. We verwachten van die kant alle steun.”

Website

De website Leiden Bouwt! laat de stand van zaken van de lopende projecten zien. Het gaat behalve de ongeveer negenhonderd woningen in de nieuwe wijk Roomburg, de ruim veertienhonderd woningen in de herontwikkelingswijk Leiden-Noord en ruim vijfhonderd studentenwoningen in het Boerhaavedistrict om kleine projecten.
“In Leiden is niet veel vrije ruimte meer om te bouwen. Politiek loopt nog de discussie over de Oostvlietpolder, maar dan is het op”, aldus Witteman. “We zijn daarna uitsluitend aangewezen op herstructurering binnen de stadsgrenzen en verder zijn we afhankelijk van de regio. De overloop van het marinevliegkamp Valkenburg, waarop al volop wordt gebouwd, kan enig soelaas bieden, maar het is grondgebied van Katwijk. We hebben daarover – terecht – dus niks te zeggen. En wij hechten zeer aan een goede verhouding met al onze buren, op basis van gelijkwaardigheid”.
“Na 2010 zullen we met andere overheden nieuwe afspraken moeten maken. Ik denk, dat de nadruk dan komt te liggen op het verbeteren van de leefbaarheid in de stad.”

Reageer op dit artikel