nieuws

Kritiek op koers en financieel fundament kabinet

bouwbreed

Het bedrijfsleven klaagt over gemiste kansen en ambities op drijfzand. Ronduit woedend zijn de ondernemers die hun geld verdienen in de mobiliteit.

“We hebben het helemaal gehad met minister Bos van Financiën”, roepen RAI, Bovag en vervoerders in koor. Komende maanden wordt via kranten en radio actie gevoerd onder de leus Stop Bos.nl. “De slurptax en extra accijns op diesel zullen nauwelijks positieve effecten hebben op het milieu. Met het geld worden gaten in de begroting gerepareerd en het bedrijfsleven verder uitgeknepen”, foeteren de organisaties uit de automobielsector.
Koninklijk Nederlands Vervoer grijpt Prinsjesdag aan om het kabinet terecht te wijzen over de (veel te geringe) investeringen in de infrastructuur. KNV noemt een energie-efficiënte infrastructuur goed voor de doorstroming en goed voor de luchtkwaliteit.
Werkgeversorganisatie VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland verwijten het kabinet schade toe te brengen aan de ondernemingen en daardoor aan de motor van de economie. “De banengroei zal verder terugvallen. Minder koopkracht leidt tot omzetverlies bij bedrijven. Het fileprobleem blijft toenemen”.
De werkgevers signaleren dat de nivellering weer op de agenda staat. “Voor de schadelijke gevolgen daarvan hoeven we maar een paar decennia terug te gaan”.
De installateurs verzameld in Uneto-VNI zijn in hun nopjes met de kabinetsplannen op het gebied van de energiebesparing. Wat betreft de vermindering van het energiegebruik vreest de brancheorganisatie echter dat de lastenverzwaringen van het kabinet een belemmering zullen vormen voor de consument en het bedrijfsleven.

Besparing

Wat de installateurs betreft wordt te veel de nadruk gelegd bij zonnestroom en windenergie. Weten de bestuurders dan niet dat de meeste winst te behalen is met besparing? Denk aan de vervanging van de oude cv-ketel, het toepassen van spaarlampen en het aanbrengen van isolatie. “Geen helderheid bestaat nog over hoe het energielabel als verplichte maatregel te handhaven. Daar moet snel wat in veranderen, anders blijft de invoering een papieren maatregel”.
De organisatie van schilders en glaszetters Fosag mist extra investeringen van de overheid in het meer op de praktijk afstemmen van het vmbo-onderwijs. Verbeteringen om te komen tot onderwijs op maat zijn relatief gemakkelijk, maar dan moet het Rijk wel met geld over de brug komen.
Bij de aanpak van de probleemwijken mist Fosag de opname van onderhoud en renovatie in de actieplannen. De schildersorganisatie is bereid deel te nemen aan een alliantie van landelijke koepels uit het maatschappelijk middenveld om de wijkplannen ook daadwerkelijk te realiseren.
De Vereniging Eigen Huis (VEH) noemt het kabinetsvoornemen om 80.000 tot 100.000 woningen per jaar te bouwen volstrekt ongeloofwaardig. “Soortgelijke plannen zijn in het verleden nooit gehaald”, zegt directeur Frank van Loon. Volgens hem maakt het kabinet nergens duidelijk hoe de woningbouwproductie opgevoerd zal worden. “Als het gaat om het stimuleren van de woningbouw, komt het kabinet verbijsterend genoeg opnieuw niet verder dan vage plannenmakerij, terwijl drastische keuzes nodig zijn.”
Eigen Huis hekelt de plannen om nieuwbouwwoningen binnen acht jaar nog eens 50 procent energiezuiniger te maken. De belangenorganisatie vreest massale gezondheidsproblemen “als dat gehaald moet worden door huizen dicht te kitten en kunstmatig te ventileren”.
De Neprom wil extra geld zien om de ruimtelijke kwaliteit van Nederland te verbeteren. De organisatie van projectontwikkelaars heeft zijn oog laten vallen op de aardgasbaten. Een integraal fonds uit de aardgasbaten is absoluut noodzakelijk om de provincies, gemeenten en marktpartijen ook op langere termijn zekerheid te bieden bij hun omvangrijke ruimtelijke investeringen. Ook mist de Neprom bij het kabinet onvoldoende actie om de teruggang in de woningproductie te stoppen.
Prachtig, dat de premier bij mooi weer een lekkend dak wil dichten, zegt voorzitter Dick van Haaster van FNV Bouw. “Maar een gloednieuw dak op een slechte fundering is de verkeerde bebouwing. De ontslagbescherming in Nederland behoeft geen verbouwing. De plannen van minister Donner (sociale zaken) voor het ontslagrecht slaan gaten in de fundering van de werkgelegenheid in Nederland.”

Reageer op dit artikel