nieuws

Kliklijn voor misstanden bodemwerk

bouwbreed Premium

De inspecties van VROM en Verkeer en Waterstaat hebben een kliklijn geopend voor overtredingen bij bodemwerkzaamheden. Vanaf deze week kunnen lagere overheden, bedrijven in de bodemsector en ook buitenstaanders terecht bij een digitaal toezichtloket als ze vermoeden dat een bedrijf in strijd met de regels opereert.

Met de kliklijn wil VROM het toezicht op naleving van de voorschriften in de bodem- en bouwstoffensector aanscherpen. Met hulp van een elektronisch formulier kan iemand via Senter Novem een “signaal” afgeven over een mogelijke overtreding van regels voor grond, bagger en bouwstoffen. Volgens Senter Novem kan het bij voorbeeld gaan om het gebruik van verdachte grond, het niet laten keuren van ondergrondse installaties of verkeerde handelingen van bodemintermediairs zoals adviesbureaus, aannemers, grondbanken en baggerverwerkers.

Stappen

De melding komt terecht bij de inspecties van VROM en Verkeer en Waterstaat die onderzoek instellen. Volgens Senter Novem wordt de melding vertrouwelijk behandeld, maar kan iemand niet anoniem bij het loket terecht omdat de inspecties wellicht aanvullende informatie van de melder nodig hebben.
Op basis van onderzoek kunnen de inspecties stevige stappen ondernemen tegen het bedrijf. Zo kan worden besloten dat het bedrijf tijdelijk de erkenning van VROM en Verkeer en Waterstaat kwijtraakt. De erkenning van het Rijk kan ook helemaal worden ingetrokken, waarmee het bedrijf per definitie buitenspel komt te staan en veel bodemwerkzaamheden niet meer mag uitvoeren.

Verdacht

De informatie die via de kliklijn binnenkomt moet leiden tot gerichter toezicht van inspecties op erkende bedrijven. Ook kunnen meldingen ertoe leiden dat de inspectie een gemeente waarschuwt als een verdacht bedrijf in de omgeving actief is.
Het toezichtloket komt voort uit nieuwe regels voor het bodembeheer, de zogeheten Kwalibo-regelgeving. Vorig najaar is in deze regels vastgelegd voor welke bodemwerkzaamheden aannemers, adviesbureaus, grondbanken en baggerverwerkers een erkenning van het Rijk nodig hebben om aan de slag te kunnen. Om deze erkenning te krijgen moeten bedrijven gecertificeerd en financieel solide zijn.
Voorwaarde is ook dat het bedrijf in het verleden geen veroordeling aan de broek heeft gekregen.
Vrijdag maakte VROM bekend dat op basis van de nieuwe regels aan een eerste bedrijf, een aannemer, de erkenning is geweigerd wegens een veroordeling in 2004 voor valsheid in geschrifte. Het departement liet gisteren weten dat het nog niet zeker is dat aan het bedrijf de erkenning wordt onthouden omdat het bedrijf zich nog mag verweren.

Reageer op dit artikel