nieuws

Kabels beter bereikbaar door toepassing betonplaattrottoir

bouwbreed Premium

Het leggen van trottoirs kost tamelijk veel inspanning. En het werken aan kabels onder een bestaand trottoir geeft nogal wat overlast. Een betonplaattrottoir met kabelgoot zou beide problemen kunnen verlichten.

octrooi
nummer: 1029648
houder: Nedabo BV, Rheden
uitvinders: J. van Roekel, J. Hendriksen
Overbekend zijn ze, de betonnen platen waarmee, bijvoorbeeld op een bouwplaats of in een natuurgebied, aan- en afvoerwegen kunnen worden aangelegd voor vrachtwagens. Of tijdelijke voet- en fietspaden op stranden en evenementsterreinen.
Bij de aanleg van permanent bedoelde voetpaden en zeker bij traditionele trottoirs worden niet dit soort Stelcon-platen gebruikt, maar trottoirtegels. Aan de kant van de rijweg plaatsen de stratenmakers trottoirbanden en, afhankelijk van de plaatselijke situatie, aan de andere kant opsluitbanden of nogmaals trottoirbanden. Daartussen komt een lading zand met daarop de tegels.
De aanleg van een traditioneel trottoir kost behoorlijk wat inspanningen, terwijl het volgens Hendriksen en Van Roekel allemaal veel makkelijker kan. De twee directeur/eigenaren van Nedabo ontwierpen voor trottoirs een speciale betonplaat, aan de bovenzijde voorzien van een trottoirtegelmotief. Langs een van de randen is de plaat voorzien van een geïntegreerde trottoirband, desgewenst in combinatie met een inritrand voor auto’s. Om afbrokkelen van het ter plekke veel dunnere beton te voorkomen is onder de eventuele inritrand ter versteviging een verdikking aangebracht. Net als traditionele trottoirbanden heeft de geïntegreerde trottoirband een verticaal deel dat mooi aansluit op de stenen van het wegdek, met daarboven een deel dat wat terugwijkt. Het terugwijkende deel voorkomt beschadigingen aan de wieldoppen van auto’s die bij het parkeren met hun wielen langs de trottoirband wringen. Voor toepassing op een straathoek zijn er natuurlijk ook platen met trottoirbanden langs twee aansluitende randen. In de randen zijn uitsparingen mogelijk voor trottoirkolken.
Onder de rand tegenover de troittoirbandrand(en) hebben Hendriksen en Van Roekel een betonnen kabelgoot bedacht, een langwerpige bak met twee of drie opstaande wanden. Een van de wanden daarvan zou wat hoger kunnen worden uitgevoerd dan de twee andere wanden, en zou dan moeten passen in een lange gleuf in de onderkant van de betonplaat. De onderlinge aansluiting van de platen en de onmisbare doorvoeropeningen in de zijkanten van de kabelgoten komen in de octrooiaanvrage niet aan de orde.
Volgens de uitvinders maakt hun vinding het mogelijk om snel en eenvoudig aan kabels te werken, zonder graafwerkzaamheden en met minimale overlast voor de omwonenden. Het octrooi voorziet ook in een alternatieve uitvoering, met een kabelgoot aan de kant van de trottoirband. In feite maakt de trottoirband dan deel uit van de kabelgoot, en niet van de trottoir­plaat. Het is onduidelijk hoe deze variant soepeltjes valt te combineren met de benodigde uitsparingen voor trottoirkolken.
Met de nog naamloze platen zijn nog geen projecten uitgevoerd. Van Roekel: “We zijn op dit moment druk bezig met een ander nieuw product van ons, dat meer aandacht vraagt dan de trottoirplaat met kabelgoot.” Nedabo wil voor de verdere ontwikkeling van de nog naamloze platen een speciaal werkgroepje oprichten met gemeenten, nutsbedrijven en kabelleggers. De productie zal waarschijnlijk worden uitbesteed aan De Meteoor, die ook Stelcon-platen maakt.

Reageer op dit artikel