nieuws

Jonge professionals prikkelen scholieren

bouwbreed Premium

Ze zijn nauwelijks ouder dan hun studenten en weten exact met welke hobbels scholieren te maken krijgen als ze na hun studie voor de leeuwen worden gegooid. De jonge gastdocenten van Company to College brengen kennis en ervaring vanuit hun eigen beroepspraktijk over op studenten van hogescholen en universiteiten, om zodoende de kloof tussen theorie en praktijk in de bouwwereld te dichten.

Theo Heida van projectmanagementbureau ProCap en Corné van Iersel van NedMobiel richtten ongeveer een jaar geleden deze vennootschap op. Beide zien heil in het geven van gastcolleges door voornamelijk jonge professionals, omdat zij in de praktijk hebben gemerkt hoe belangrijk het is om aankomend kaderpersoneel voor te bereiden op die snel veranderende en complexere bouwwereld. “Docenten kunnen vaak de studenten niet die praktische handvaten meegeven om problemen te tackelen, omdat ze jarenlang binnen die schoolmuren functioneren. Gastdocenten zijn elke dag in de praktijk bezig en weten welke trends en ontwikkelingen er zich afspelen”, vat Theo Heida het nut van gastcolleges samen. Company to College werkt inmiddels met vijftig voornamelijk jonge gastdocenten, die regelmatig een college geven over actuele thema’s, ontwikkelingen en kaderfuncties in de bouw. Wat doet bijvoorbeeld een werkvoorbereider als de begroting wordt overschreden, welke hindernissen kom je tegen in een Mer-procedure en wat kan een projectmanager het beste doen als hij onder grote tijdsdruk staat, en ga zo maar door.
Circa tien hogescholen en universiteiten nodigen Company to College regelmatig uit om van hun diensten gebruik te maken. “Wij streven naar een langdurige relatie met de onderwijsinstellingen. De onderwijswereld is nog een vrij blinde vlek voor ons. Ik had graag nog meer animo gezien, maar het onderwijs is onoverzichtelijk georganiseerd. Wij moeten onze weg daar nog in vinden”.

Leuk

De overwegend jonge gastdocenten vinden het volgens Heida leuk om voor de klas over hun ervaringen en kennis te vertellen. “Ze hebben goed in de gaten wat een afgestudeerde in het begin van zijn carrière tegenkomt. Dat is voor de studenten veel interessanter om te weten dan wat shareholder-value inhoudt”.
Hogescholen en universiteiten kunnen bij Company to College aankloppen voor een gastles over elk thema dat een raakvlak heeft met bouw. Vervolgens zoekt de onderneming daar een geschikte gastdocent bij. “Ook willen wij meedenken en invloed uitoefenen op het onderwijsprogramma of scholen helpen die op te stellen met behulp van gastlessen en workshops”.

Reageer op dit artikel