nieuws

In twee uur tijd thuis in praktijk civiele techniek  Company to College in actie:

bouwbreed Premium

Aan het begin van de les zijn de tientallen scholieren van hogeschool Avans uit Tilburg muisstil als gastdocent Theo Heida uitleg geeft over projectmanagement. Maar hoe meer Heida vertelt over zijn praktijkervaringen bij de hsl-lijn en Den Haag Centraal Station, hoe losser de studenten worden en hem bestoken met intelligente vragen.

Bijna twee uur hangen de vierdejaars-studenten projectmanagement en civiele techniek aan de lippen van Heida, oprichter van Company to College en gastdocent over projectmanagement. Met zichtbaar veel plezier en zonder enige remming leidt hij de scholieren binnen in de hectische en complexe wereld van een projectmanager in de bouw.
Zodra enkele grote projecten in beeld worden gebracht waarbij het management uit de klauwen liep, worden de leerlingen nieuwsgierig en gaan vragen stellen. Wie betaalt dan die boortunnel onder het Groene Hart als dit werk niet in het oorspronkelijke project was opgenomen? En een dergelijke voorziening had toch al voorzien kunnen worden bij de planvorming? Heida glimlacht: uit ervaring weet hij dat extra toeters en bellen altijd later nog in een project ‘naar binnen fietsen’.
Vele van de studenten hebben al stage gelopen; het merendeel bij een aannemer. Ze willen verder als projectmanager in de civieltechniek of de bouw. “Deze man weet het tenminste interessant en humoristisch te brengen. Hij komt met praktijkvoorbeelden. Maar af en toe krijgen we ook gastdocenten die het zó droog oplepelen dat je spontaan gaat knikkebollen in de schoolbanken”, zegt een leerling. Zijn buurman valt hem bij: “Hij weet in een uur heel compact alle facetten van projectmanagement neer te zetten, in combinatie met zijn ervaringen in de praktijk. Op school leer je het vak in onderdelen, dus ik vind het wel prettig om zicht op het geheel te krijgen”. Heida vertelt zonder blikken of blozen over praktische problemen die hij ondervond bij het managen van een project. Zoals die keer dat hij op het einde van een bouwproject zielsalleen tussen de dossiers stond, omdat deze niet waren weggewerkt door het personeel. Hun contract was afgelopen. “Dus”, zo houdt Heida zijn gehoor voor, “zorg dat je van begin tot eind over voldoende mensen beschikt. En de ontwerper die de lay-out van het spoor van de Haagse tram wilde wijzigen, maar dat de liggers al ontworpen waren. “Zorg dat je bij complexe projecten alle onderdelen helder hebt gedocumenteerd en hebt vastliggen”, geeft hij als tip mee. Na afloop is Heida onder de indruk van de klas op Avans Hogeschool. “Ze stelden zulke intelligente vragen dat ik heel hard moest nadenken over het antwoord”.

Reageer op dit artikel