nieuws

Hoogeveen brengt parkeerplaatsen ondergronds

bouwbreed

Gebied ‘De Kaap’ in het centrum van Hoogeveen ondergaat een grondige herstructurering. Het meest opvallend is het ondergronds brengen van de bestaande tweehonderd parkeerplaatsen op het Kaapplein naar een parkeergarage met een capaciteit van ten minste vijfhonderd auto’s.

Het 4,2 hectare grote gebied wordt tevens autovrij gemaakt. Dit moet voor meer sfeer zorgen in de stad, samen met de nieuwbouw van woningen met hofjes, een zorgcomplex met aanleunwoningen, appartementen voor verpleegzorg en de vergroting van het bestaande park.
Het terrein is in bezit van drie partijen, de gemeente Hoogeveen, woningbedrijf Vitalis en Stichting Woonconcept. Al het bezit van deze eigenaren zal worden gesloopt of verwijderd, waaronder een politiebureau en woningen die volgens projectleider Gert Bolkestein van de gemeente Hoogeveen “niet meer van deze tijd zijn”. Eind dit jaar tekenen de partijen een samenwerkingsovereenkomst.
Het plan loopt vooruit op de centrumvisie van Hoogeveen en is het eerste deelproject binnen het gebied stadscentrum. Deze week organiseert de gemeent ontwerpateliers, eind oktober moet het nieuwe ontwerp stadscentrum klaar zijn.
De gemeente Hoogeveen onderzoekt op dit moment de financiële haalbaarheid van het plan. Het is nog niet bekend wat voor bedrag ermee gemoeid is. Als alles meezit, begint 2009 de aanbestedingsprocedure. De gemeente hoopt medio 2009 met de bouw te beginnen.

Reageer op dit artikel