nieuws

Haastige spoed legt bom onder A6/A9-studie

bouwbreed

Minister Eurlings wil tempo maken met de A6/A9 en dat siert hem. Want bestuurlijke daadkracht is nodig in complexe dossiers. Maar namens de NieuwBouw, een netwerk van jonge professionals in de bouwsector, vraagt Theo Heida zich af of de minister wel beseft dat zijn haast nadelig uitpakt voor bewoners. En dat het project hiermee kanonnenvoer wordt bij de Raad van State.

De NieuwBouw streeft sinds haar oprichting in 2004 naar een transparante en professionele bouwsector, waar zorgvuldig wordt omgegaan met belastinggeld en de belangen van klanten en bewoners. Daarom zijn wij bijvoorbeeld het project Ring Utrecht Noord gestart (www.degebruikerbepaalt.nl), waarin bewoners en weggebruikers het initiatief nemen om op een positieve manier na te denken over het verbeteren van infrastructuur.

Afweging

Hoe anders is het bij de A6/A9, waar actiegroepen en belangenorganisaties alles uit te kast halen om ontwikkelingen te stoppen. Aanleiding was die tunnel die dwars door het Naardermeer zou lopen en zoveel schade voor de natuur zou opleveren. Bekende Nederlanders als Wendy van Dijk en Wim de Bie spraken er schande van.
Onder zoveel druk is de tunnel uit de haalbaarheidsstudie gehaald waardoor er, naast beprijzing, opties over zijn als de Stroomlijn- en Locatiespecifieke variant. Deze varianten trakteren de bewoners van Amsterdam Zuid-Oost, die nu eenmaal wat minder lawaai maken dan de Gooienaren, op veel extra asfalt met bijbehorende lucht- en geluidseffecten. Is die afweging gemaakt op basis van feiten of emotie? Laten we eens wat feiten op een rij zetten.
De Stroomlijnvariant is een uitbreiding van bestaande wegen en zorgt voor veel extra autoverkeer op de A1 en de A9. De luchtkwaliteit langs de A9 blijft net binnen de norm, langs de A1 niet.
De relatief goedkope Locatiespecifieke variant betekent alleen bouwen waar grote knelpunten zijn. De luchtkwaliteitsnorm langs de A1 wordt dan overschreden en de doorstroming op de A9 neemt af. De geschrapte tunnelvariant heeft luchtkwaliteitsproblemen bij de tunnelmonden, maar loopt niet door het Naardermeer, zoals Wendy van Dijk ons doet geloven, maar op afstand erlangs.
De Commissie voor de MER benadrukt op basis van aanvullend onderzoek dat een boortunnel geen effect heeft op de hydrologie van het Naardermeer en ook niet op de natuurwaarden. En toch wordt deze variant geschrapt uit de studie

Prooi

Uiteraard is deze opsomming van feiten niet compleet. Maar als de minister straks voor de Raad van State zijn keuzes moet verdedigen heeft hij een probleem als een van de meest milieuvriendelijke alternatieven ontbreekt. Dat wordt een prooi voor iedereen die het project verder wil traineren door te vragen om meer uitzoekwerk. Die tactiek werkte bij de A4 Leiden-Burgerveen en zal ook werken bij de A6/A9. En dus blijven de automobilisten er nog jaren stilstaan en zien de bewoners van Amsterdam Zuid-Oost de bui al hangen.
Wij van de NieuwBouw zien liever een zorgvuldige afweging op basis van alle beschikbare feiten, dan een overhaaste emotionele beslissing. Maar ja, wie kan Wendy van Dijk weerstaan?
Drs. ing. Theo Heida is consultant bij ProCap in Utrecht en schreef dit artikel namens de NieuwBouw, het netwerk van jonge professionals in de bouwsector.

Alternatieven

Binnenkort hakt politiek Den Haag knopen door over het Urgentieprogramma Randstad. Daarin zitten de belangrijkste randstedelijke infraprojecten, waaronder de A6/A9. Dit project staat bekend om zijn turbulente verloop met veel weerstand en steeds weer nieuwe alternatieven.

Reageer op dit artikel