nieuws

Groen netwerk kost380,4 miljoen euro

bouwbreed Premium

De Ecologische Hoofdstructuur vergt volgend jaar een investering van 380,4 miljoen euro. Van het bedrag gaat 69,8 miljoen naar de inrichting van het landelijke netwerk van natuurgebieden.

De Ecologische Hoofdstructuur vergt volgend jaar een investering van 380,4 miljoen euro. Van het bedrag gaat 69,8 miljoen naar de inrichting van het landelijke netwerk van natuurgebieden.
Volgens de begroting van het ministerie van Landbouw nemen in de periode tot 2012 de jaarlijkse kosten gemoeid met de inrichting van de EHS geleidelijk af tot 61 miljoen euro. Voor de verwerving van grondstukken is in 2008 beschikbaar 81,8 miljoen euro. Voor 2009 en 2010 wordt respectievelijk 87,5 en 91,2 miljoen euro gereed gehouden. Aan het beheer van de EHS hangt een prijskaartje van jaarlijks ongeveer 160 miljoen euro.
Voor de inrichting van natuurgebieden in Mainport Rotterdam heeft het ministerie volgend jaar 6,2 miljoen euro uitgetrokken.

Reageer op dit artikel