nieuws

Extra geld naar bases Soesterberg en Gilze-Rijen

bouwbreed Premium

De vliegbases Soesterberg en Gilze-Rijen kosten het ministerie van Defensie meer geld dan verwacht. Budgetoverschrijding bij de herbelegging van de infrastructuur noodzaakt de financiële ruimte op te rekken van 184 miljoen tot 210 miljoen euro.

De bouwactiviteiten op de bases worden grotendeels betaald uit een vanaf 2009 terug te betalen lening. De investeringen komen gefaseerd op de balans van de Dienst Vastgoed Defensie.
De nieuwbouw van Defensie op Schiphol staat in de boeken voor 108,5 miljoen euro. Tot dit jaar werd al 63,7 miljoen euro uitgegeven. Voor 2008 en 2009 zit respectievelijk 32,9 en 11,9 miljoen euro in de pijplijn.
De verhuizing van het Instituut Defensie Leergangen naar Breda is vervallen. Een aantal deelprojecten is ondergebracht bij het infraproject KMA, waarvoor 37,4 miljoen beschikbaar is.
De nieuwbouw van de Kromhoutkazerne in Utrecht staat – om niemand wakker te schudden – in de begroting van Defensie als een pro memorie-post. Het ministerie houdt rekening met een mogelijke voorfinanciering. Alle overige kosten zijn voorlopig voor het consortium dat het publiek-private samenwerkingsproject van ontwerp en financiering tot en met 25 jaar beheer onder zijn hoede zal nemen.
De Dienst Vastgoed Defensie rekent volgend jaar op een inkomstenstroom van 241,2 miljoen euro. Na aftrek van de kosten blijft een saldo over van 2,2 miljoen euro over. Voorzien is dat de positieve marge de komende jaren blijft schommelen rond de 2,5 miljoen euro.

Reageer op dit artikel