nieuws

Eén instantie moet bodemdaling meten

bouwbreed

Een centrale instantie moet in Nederland daling en andere bewegingen van de bodem gaan registreren. Daarvoor pleit de Koninklijke Academie van Wetenschappen in haar advies ‘Bodembeweging in Nederland’.

Een centrale instantie moet in Nederland daling en andere bewegingen van de bodem gaan registreren. Daarvoor pleit de Koninklijke Academie van Wetenschappen in haar advies ‘Bodembeweging in Nederland’.
In het rapport spreekt de KNAW haar verbazing uit dat de bewegingen van de bodem nergens centraal worden geregistreerd. Met zijn ligging onder en vlak boven de zeespiegel is Nederland immers een kwetsbaar land. De bewegingen van de bodem hebben verstrekkende gevolgen voor waterhuishouding, bebouwing en bedijking. De kwetsbaarheid neemt alleen maar toe als de voorspelde klimaatveranderingen doorzetten.
De KNAW stelt voor een centrale instantie onder te brengen bij Geological Survey of the Netherlands, dat deel uitmaakt van TNO Bouw en Ondergrond. Die instantie moet gecoördineerde meetcampagnes en meetprocedures opzetten .

Reageer op dit artikel