nieuws

Drijvend restaurant als winnend afstudeerproject

bouwbreed

Studenten bouwkunde van de Hanzehogeschool hebben een drijvend restaurant uitgewerkt dat voor een groot deel zelfvoorzienend is. ‘Floating self-suffiency’ telt drie verdiepingen en biedt plaats aan 150 gasten die niet gauw zeeziek zullen worden.

Zorgeloos een glaasje gezuiverd hemelwater drinken, terwijl het water onder je voeten stijgt. Als het aan Alexander Daems, Rolf Wolters, Sanne Pekelder en Jille Koop ligt, kan dat in het duurzame en drijvende restaurant van de toekomst, dat prima geschikt is in het Rotterdamse havengebied of op het IJsselmeer. Het afstudeerproject van de vier is gebaseerd op een ontwerp van architectenbureau Waterstudio.NL en werd beloond met de Innovatieprijs, een prijs die de Hanzehogeschool jaarlijks uitreikt.
Het drijvende restaurant van 30 bij 23 meter en 17,5 meter hoog is zelfvoorzienend op het gebied van elektriciteit, warmte en water. Opgevangen hemel- en oppervlaktewater wordt gezuiverd voor hergebruik. Een generator die door de aanwezigheid van PV-panelen een beperkte energievraag noteert, wekt elektriciteit op. Accu’s slaan reservestroom op. Ook de restwarmte van de generator wordt benut. Zonnepanelen genereren warmte voor de elektrische zonneboiler die warm water levert.
Floating self-suffiency bestaat uit een onder- en een bovenbouw. Opdat het restaurant blijft drijven, is de onderbouw opgebouwd uit holle betoncasco’s die ruimte bieden aan installaties. Enkele prefab-betoncasco’s worden omgekeerd geplaatst en gevuld met geëxpandeerd polystyreen. In deze betoncasco’s zijn verder vier helofytenbakken geïntegreerd die waterzuivering mogelijk maken. De bovenbouw is uitgevoerd in staal. Twee stalen liggers van 30 meter lang verdelen de krachten van de bovenbouw.

Duurzaam

Rekening houdend met wind en water zijn verschillende voorzieningen aangebracht. “Nee, zeeziek zul je op dit restaurant niet snel worden”, lacht Vincent Inja, projectbegeleider namens de Hanzehogeschool.
Volgens hem heeft de afstudeerscriptie een interessante conclusie opgeleverd. “Helemaal duurzaam bouwen is vooralsnog niet haalbaar. Technisch kan er heel veel, maar het moet ook betaalbaar zijn.”
Inja noemt een boot waarop iets gebeurt een fascinerende wereld.
Wordt het drijvende restaurant ooit gebouwd? “Dat is aan de toekomst om te bepalen”, meent Inja. “Voorlopig is het prijskaartje van 4,5 miljoen euro vrij hoog. Maar de studenten hebben een goede aanzet gegeven op een andere manier naar drijvende gebouwen te kijken.” Volgens de studenten maakt water deel uit van een actueel wereldwijd probleem dat klimaatverandering heet; ‘waterspiegelstijging vraagt om nieuwe oplossingen óók in de bouw.’

Reageer op dit artikel