nieuws

Deeltijdbouwvakkers hebben de toekomst

bouwbreed

Werken in deeltijd moet in de bouw structureel en op grote schaal mogelijk worden. Zo niet, dan blijven de vele vacatures onvervuld. Dat is de voornaamste conclusie uit de evaluatie van het project Deeltijd in de bouw, waarin werd geëxperimenteerd met bouwvakkers die minder dan veertig uur per week werken.

FNV Bouw, het Opleidingscentrum voor de bouw in Ruinen en Enova emancipatie adviesbureau Drenthe waren de initiatiefnemers van de pilot die deze maand is afgerond. Aan het project deden twaalf bouwvakkers mee en tien aannemers.
De aanleiding om het project te organiseren was tweeërlei. Enerzijds blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) dat 40 procent van de bouwvakkers graag in deeltijd wil werken, anderzijds wees het EIB erop dat de bouw op korte termijn 30.000 extra mensen nodig heeft. Tijdens het project werd de deelnemers, zowel de werkgevers als de werknemers, gevraagd naar hun ervaringen met deeltijd werken. Uit die interviews komt naar voren dat aannemers niet warm lopen voor personeel dat in deeltijd werkt. De deelnemende werkgevers vonden bijna unaniem dat deeltijd werken op de bouw nadelen heeft, zo meldt de evaluatie. Als er dan toch parttimers moeten worden aangenomen, verkiezen ze personeel dat een of enkele dagen per week minder werkt boven medewerkers die kortere werkdagen maken. “Organisatorisch vraagt een deeltijdwerker altijd iets extra’s”, zegt een van de aannemers in het evaluatieverslag. Een deeltijdbouwvakker brengt daar tegenin: “Ik hoor wel eens andere bazen die heel raar tegen mijn deeltijdwerk aankijken. ‘Dat redden we echt niet’, zeggen ze dan. Allemaal bullshit. Als ze het maar willen.”

Kennis

Niettemin is de voornaamste reden om parttimers in dienst te nemen dat het anders moeilijk is personeel te vinden. “Wanneer ik het niet doe, raak ik ze kwijt”, legt een aannemer uit. Een ander: Daarmee voorkom ik dat kennis en ervaring verdwijnt.” Ook spelen soms arbeidsrechtelijke verplichtingen zoals ouderschapsverlof of reintegratie een rol.
Werknemers kiezen om uiteenlopende redenen voor een kortere werkweek, bijvoorbeeld om voor de kinderen te kunnen zorgen of om hun gezondheid te sparen. Dit geldt vooral voor vijftigplussers. “Er zijn jongens die echt helemaal niet meer kunnen”, zegt een van hen. “Je zou slijtage door het zware werk moeten verminderen door deeltijd te verplichten.”

Reageer op dit artikel