nieuws

Cramer legt bebouwing in groen aan banden

bouwbreed

-VROM legt de bebouwing in het landelijk gebied aan banden. Om de verrommeling een halt toe te roepen, zal minister Cramer (VROM) met name in nationale landschappen als het Groene Hart de touwtjes aantrekken.

In haar begroting voor volgend jaar kondigt Cramer aan dat zij de bouw van nieuwe woningen, de aanleg van bedrijventerreinen, infrastructuur en glastuinbouw in de nationale landschappen “zoveel mogelijk” wil beperken. De minister stuurt aan op een aanscherping van de voorwaarden die het Rijk nu verbindt aan de bouw in de gebieden met een beschermde status.
Zo overweegt ze het “ja mits- principe” te schrappen dat gemeenten nu ruimte geeft voor nieuwe plannen zo lang die passen bij het karakter van het gebied. Ook wil ze volgend jaar zelf nadere regels op gaan stellen voor bebouwing in nationale landschappen en de groene zones tussen de steden en deze beschermde gebieden. Provincies en gemeenten hebben zich daar dan aan te houden.
Cramer richt zich volgend jaar in het bijzonder op de verrommeling langs de snelwegen. Omdat woonwijken en bedrijventerreinen steeds meer het vrije uitzicht bederven, wijst ze tien locaties aan waar zij dat uitzicht wil veiligstellen. “Je moet het kunnen beleven dat wij een mooi Nederland hebben”, aldus de minister in een toelichting.
De locaties zijn nog niet bekend. Ze zijn nog in voorbereiding. Eerder dit jaar is al een prijsvraag onder Nederlanders uitgeschreven over de mooiste “snelwegpanorama’s”. Het uitzicht vanaf de A12 op het Groene Hart maakt zo goed als zeker deel uit van de geselecteerde panorama’s.

Bedrijventerreinen

De PvdA-bewindsvrouw zet in haar plannen voor volgend jaar ook fors in op de aanpak van verloederde bedrijventerreinen. Ze wil de herstructurering van bestaande verouderde terreinen aantrekkelijker maken voor door knelpunten in (fiscale) regelgeving weg te nemen.
Ook denkt ze aan stimuleringsmaatregelen. Het Rijk komt verder met regelgeving voor verevening de relatie tussen oude en nieuwe bedrijventerreinen beter met elkaar in verband kan worden gebracht.
De minister liet gisteren opnieuw weten dat het op dit moment “een brug te ver” is om een tijdelijke stop af te kondigen op nieuwe bedrijventerreinen, waarvan al is besloten ze aan te leggen. Ze gaat wel kijken naar extra ruimtelijke regels om de komst van locaties aan banden te leggen.
Bij de herstructurering en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen wil de minister scherper gaan toezien op de kwaliteit van de gebouwen. De inrichting moet zodanig zijn dat snelle veroudering wordt voorkomen. “Voorkomen is beter dan genezen”, aldus Cramer.

Reageer op dit artikel