nieuws

Cramer legt accent op bodem, geluid en lucht

bouwbreed

Minister Cramer (VROM) wil deze kabinetsperiode niet alleen veel aandacht besteden aan de verbetering van de luchtkwaliteit maar ook aan de aanpak van geluidshinder en de bodemsanering.

Minister Cramer (VROM) wil deze kabinetsperiode niet alleen veel aandacht besteden aan de verbetering van de luchtkwaliteit maar ook aan de aanpak van geluidshinder en de bodemsanering.
Dat meldt ze in de toelichting op haar begroting voor volgend jaar. Cramer wijst erop dat Nederland op alle drie de terreinen in bepaalde situaties de wettelijke normen overschrijdt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels