nieuws

CDA-Limburg wil sw-bedrijven voortrekken bij gunningen

bouwbreed

De Limburgse Statenfractie van het CDA wil dat gemeenten en provincie bepaalde openbare werken niet langer aanbesteden, maar een-op-een gunnen aan sociale werkvoorzieningschappen.

Dat blijkt uit vragen van het CDA aan Gedeputeerde Staten van Limburg.
Veel Limburgse gemeenten zien tekorten ontstaan binnen de bedrijven van de sociale werkvoorzieningschappen. Vanwege de vele specifieke eisen zijn sw-bedrijven vaak niet in de gelegenheid in te schrijven op diverse aanbestedingstrajecten. In de praktijk blijkt dat ze slechts voor een deel kunnen voorzien in het gestelde in de aanbesteding, omdat zij niet het hele dienstenpakket kunnen aanbieden.
Het CDA wil dat de provincie de gemeenten aanschrijft over de mogelijkheid dat ze “één op één” (dus zonder aanbesteding) alle groenwerkzaamheden kunnen gunnen aan hun sw-bedrijven door middel van het vaststellen van een verordening in de gemeenteraad. Ook zou de provincie een deel van het bestek onderhoud wegen af moeten zonderen en niet aan moeten besteden.
In plaats daarvan zou het werk één op één gegund moeten worden aan de sw-bedrijven uit Limburg. Daarbij denkt het CDA aan het snoeiwerk en verwijderen van zwerfvuil.

Reageer op dit artikel