nieuws

Bouwer Tweede Coentunnel mogelijk afgekocht

bouwbreed Premium

Het consortium Coentunnel Company krijgt volgende maand de Tweede Coentunnel gegund na ondertekening van het dbfm-contract. Projectdirecteur Ed Roijen houdt echter in zijn achterhoofd dat Rijkswaterstaat de aannemer moet afkopen als de Raad van State de bouw blokkeert.

Zodra de financiering rond is, draagt de combinatie de verantwoording voor het onderhoud van de bestaande Coentunnel en het omliggende wegennet. Arcadis, Besix, CFE, Dredging International, Dura Vermeer, Haverkort Voormolen en Vinci zijn verantwoordelijk voor het contract van bijna een half miljard euro. Over de hele looptijd van dertig jaar is een cash flow van 1,4 miljard euro te verwachten.
Het dbfm-contract ziet Roijen vooral als een “plan uit Den Haag”. De keus van de taskforce om dit project als een kansrijke pps aan te merken is de directe aanleiding voor de contractvorm. Echt noodzakelijk was het aanvankelijk niet omdat ook budget in het MIT was gereserveerd. De naastgelegen Westrandweg wordt dan ook uitgevoerd als een “gewoon” d&c-contract. “Dat vinden we alweer gewoon”, constateert Roijen die zowel projectdirecteur is van de Tweede Coentunnel als de Westrandweg en eerder ervaring opdeed bij de A59.

Onderhoud

In het contract zit naast het ontwerpen en bouwen van een Tweede Coentunnel ook het onderhoud voor de komende 24 jaar. Daarnaast hoort het onderhoud van de bestaande Coentunnel en de omliggende infrastructuur bij het contract. De termijn is vooral ingegeven door de gemiddelde levensduur van asfalt en tunneltechnische installaties. “Asfalt gaat tussen de tien en twaalf jaar mee. Door aan de achterkant van die termijn te gaan zitten, zal de aannemer kiezen voor goede kwaliteit. Installaties gaan tussen de twintig en 25 jaar mee”, is de gedachte van Ferdinand Bockhoudt, contractmanager van de Tweede Coentunnel.
Projectdirecteur Roijen ziet grote pluspunten van de combinatie met ontwerp en onderhoud. Vooral de keus om alleen te betalen op basis van beschikbaarheid dwingt de aannemers tot een andere manier van werken. “Alleen als de tunnel 100 procent beschikbaar is, wordt 100 procent betaald. Als een aannemer een bamboe-constructie zou maken, draagt hij daarvan de consequenties”, merkt Bockhoudt fijntjes op. Zoals bij elk contract is flink gesteggeld over de risicoverdeling. Bij de Tweede Coentunnel bleken marktpartijen vooral aan te hikken tegen het verleggen van de kabels en leidingen.

Standaard

Bij de aanbesteding is voor het eerst gebruik gemaakt van de standaardleidraad dbfm en standaard dbfm-basisovereenkomst. De eerste is een standaard aanpak voor de aanbestedingsfase, de tweede voor het opzetten van het contract. “Het is een goede zaak om tot uniformering te komen, maar de stukken zijn wel meteen aangepast”, aldus Bockhoudt.
“De leidraad is geschreven met een nieuwe situatie in het achterhoofd, zoals de A4 Midden Delfland. Hier hebben we te maken met een nieuwe, maar ook met een bestaande Coentunnel en dat compliceert.” Daarbij is relatief veel tijd gaan zitten in het contractueel vastleggen van de transitiefase van oud naar nieuw.
Roijen vindt in z’n algemeenheid dat de marktconsulatie en dialoogfase nog een stuk efficiënter kan. “Ik kan me voorstellen dat aannemers vinden dat die fase te lang duurt. Het is nog wel veel egeltjesgedrag. Vooral in de beginfase wordt veel langs elkaar heen gedraaid en beleefdheden uitgewisseld. Wij hebben de neiging om blanco te beginnen, maar aannemers weten heus wel hoe het spel wordt gespeeld.” Dit najaar wil Rijkswaterstaat de aanbesteding uitgebreid evalueren. Daarbij betrekt de opdrachtgever ook de vier partijen die in een eerder stadium afvielen. “Leren is een proces van twee kanten.”

Knelpunt

De projectdirecteur is ervan overtuigd dat er ooit een oplossing moet komen voor het structurele knelpunt in de A10-West. Al vanaf 1986 wordt gepraat over een Tweede Coentunnel. Eerdere plannen strandde op te weinig politieke wil en financiële krapte. Dit keer zijn die blokkades overwonnen, maar de Raad van State kan roet in het eten gooien. Milieuorganisaties vechten de uitbreiding aan en hebben met het fenomeen luchtkwaliteit een krachtig instrument in handen.
In het slechtste geval moet het contract worden ontbonden, is de nuchtere constatering van Roijen. “Mijn collega’s bij de A4 dachten ook dat ze hun zaakjes goed op orde hadden”, refereert hij aan de recente vernietiging van het tracébesluit door de Raad van State van de verbreding van de A4 ter hoogte van Leiderdorp. Ook voor de Tweede Coentunnel dreigde een schorsingsbesluit bij het hoogste rechtscollege. Rijkswaterstaat heeft beloofd te wachten met de bouw totdat er een uitspraak is in de bodemprocedure. Vooralsnog verwacht Roijen dat de aannemer eind 2008 kan beginnen.

Tweede Coentunnel

Opdracht :
Vergroten capaciteit
A10-West
Contractvorm:
dbfm
Investering:
1,2 miljard euro
Budget MIT:
1,2 miljard euro
Huidige status:
gunningsfase
Geplande oplevering:
2012

Reageer op dit artikel