nieuws

‘Bouw moet nu serieus personeelsbeleid voeren’

bouwbreed

Alle bedrijfssectoren doen er inmiddels aan, maar de bouw blijft achter. Alleen de allergrootste bouwondernemingen werken met Human Resource Management. De rest weet óf niet wat de term inhoudt, óf denkt dat HRM niet past bij kleine bedrijven. Terwijl het in goed Nederlands toch gaat om een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsvoering: personeelsbeleid.

Zeker nu de vergrijzing als een zwarte wolk boven de sector hangt en leegloop van kennis en mankracht dreigt, doet de bouw er goed aan zich het begrip eigen te maken, zeggen deskundigen. Want HRM gaat over werving, scholing, loopbaanbegeleiding, opleidingstrajecten, flexibilisering en al die andere zaken die zorgdragen voor een optimale benutting van het personeel.
Onderzoeksbureau EIM, gespecialiseerd in het uitdiepen van sociaal-economische kwesties, stelde in augustus 2007 vast dat van 58 sectoren, de bouw vrijwel als laatste eindigt als het gaat om het gebruik van HRM. Koplopers zijn uitzendbureaus en branches waar veel hoger opgeleiden werken (ict, architectenbureaus, juridische dienstverleners, etc.) Omdat zulk personeel lastig te vinden is, wordt het gepaaid met allerlei speciale regelingen. In branches met veel kleine bedrijven waar betrekkelijk weinig hoger geschoolden werken, zoals de bouw, zijn HRM-managers dun gezaaid. Daar wordt vooral gewerkt. Praten komt er op de laatste plaats.
Dat moet veranderen, meent EIM-onderzoeker Maarten Overweel. “De bouw heeft een slecht imago. Zonder HRM zal het nooit een flitsende sector worden.” “Zonder HRM-beleid ben je niet aantrekkelijk”, meent ook Rick van den Bos, onderzoeker bij USP Marketing Consultancy. “Zeker jongeren hebben behoefte aan loopbaanontwikkeling. Hoe krijg je die over de streep als je niets te bieden hebt?” Met geld alleen kom je er niet, waarschuwt Van den Bos. Nu al betaalt een kwart van de bouwbedrijven hun personeel boven marktconform. Dat leidt alleen maar tot een opwaartse loonspiraal.

Toepassing

Ook het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) doet onderzoek naar HRM. Momenteel worden duizend bedrijven geënquêteerd over de toepassing van human resource management. Voorspelling van senior onderzoeker Harry Beereboom: “Door de vergrijzing blijft dit onderwerp nog jaren actueel. Dit gaat over vragen als: hoe moet je een metselaar of een stukadoor na zijn 55ste aan de praat houden?” Van den Bos verwacht eveneens dat het de komende jaren “kanonnenhard” zal gaan met HRM in de bouw.

Samenwerking

Voor Piet Oskam, directeur van het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB), betekent HRM allereerst het aanleren van samenwerking. “Een timmerman moet je niet alleen afrekenen op zijn timmercapaciteiten, maar ook op zijn inzicht in het bouwproces. Hij moet zich realiseren dat hij schakeltje is in een groter geheel. Als hij zijn eigen rol kent in relatie tot die van anderen, spaart dat tijd en kosten.”
Oskam meent dat de bouw eindelijk serieus werk moet maken van een doordacht personeelsbeleid. “Dat staat nu onder druk door de hoogjonctuur, maar eigenlijk staat het altijd onder druk. Toen het werkaanbod minder was, was er geen geld voor. En nu is er door de werkdruk weer geen tijd. De sector doet zichzelf structureel te kort.”

Reageer op dit artikel