nieuws

Bodemvervuiling kost jaarlijks miljoenen

bouwbreed Premium

De gevolgen van bodemverontreiniging kost Nederland tientallen miljoenen per jaar door waardevermindering en onverkoopbaarheid van woningen. De oorzaak is niet de verontreiniging zelf, maar de beleving van burgers.

Eigenaren en kopers van woningen op verontreinigde grond zijn banger voor hun portemonnee dan voor hun gezondheid of die van hun kinderen. Dit schrijft geowetenschapper Bas van de Griendt in zijn proefschrift ‘Grond voor zorg. Stof tot nadenken’ waarop hij morgen promoveert.
Sinds de affaire-Lekkerkerk in 1980, waarbij een woonwijk was gebouwd op chemisch afval, is Nederland zich bewust van zijn vervuilde bodem. Voor de woningmarkt zijn de gevolgen van bodemverontreiniging niet alleen afhankelijk van de aard, concentraties en omvang van een verontreiniging en de gevaren die een vervuiling met zich meebrengt voor de (volks)gezondheid. Van veel grotere invloed is de beleving van deze risico’s door de burger, aldus Van de Griendt.

Vertrouwen

De beleving door eigenaars en kopers van woningen is vooral afhankelijk van het vertrouwen in de voor onderzoek en sanering verantwoordelijke overheden Rijk, provincie én gemeente. Bovendien speelt berichtgeving in de media een belangrijke rol. Overheid en media samen bepalen in belangrijke mate de belevingsagenda van burgers en de wijze waarop zij denken over bodemverontreiniging. Een goede informatievoorziening is daarbij belangrijk.

Versterken

De grootte van effecten als waardevermindering en onverkoopbaarheid van woningen valt volgens de promovendus niet los te zien van gebruikelijke vraag- en aanbodfactoren en prijsontwikkelingen op de woningmarkt. Zij kunnen de effecten versterken of afzwakken. Van door huizeneigenaars vaak gevreesde blijvend lage woningprijzen door bodemvervuiling is geen sprake.
Hoewel niet meer dan 8 procent van de Nederlanders zijn leefsituatie associeert met wonen op verontreinigde grond, woont of werkt 30 tot 40 procent van de Nederlandse bevolking op of nabij een locatie waarbij vermoedelijk sprake is van ernstige bodemverontreiniging.
Meer dan de helft van de eigenaren en kopers van woningen die worden geconfronteerd met bodemverontreiniging, is hierover erg bezorgd. Dat betreft niet alleen hun gezondheid of die van hun kinderen, maar vooral hun portemonnee. Burgers zijn bang voor de waardevermindering en onverkoopbaarheid van hun woning. Dit probleem is vanaf het begin van de saneringsoperatie in Nederland onderkend, maar is nu voor het eerst door Van de Griendt onderzocht.

Reageer op dit artikel