nieuws

Zweedse raad grijpt naar schandpaalaanpak in bouw

bouwbreed

Meer publiekstoegankelijke en onafhankelijke informatie op bijvoorbeeld internet over aannemersbedrijven is een van de instrumenten die de Zweedse raad voor misdaadpreventie suggereert voor het tegengaan van zwartwerken in de bouw.

De raad geeft die suggestie in een uitvoerige analyse van het probleem. De raad benadert het vraagstuk daarbij vanuit het perspectief van de ruimte die daders in een gegeven geval krijgen om de fiscus te ontduiken. Tot dusver werd de zaak veelal benaderd vanuit de vraag welke bedrijven moeten worden belast voor de uitvoering van werk.

Uniek

De eerstgenoemde levert volgens de raad ondermeer ook meer mogelijkheden op om andere vormen van criminaliteit te belichten die vaak zijn gerelateerd aan economische misdaad, zoals geweld, afpersing en corruptie. Het onderzoek is naar de opvatting van de raad verder in zoverre uniek, omdat het tot stand is gekomen in samenwerking met de georganiseerde bouw, zowel van werknemers- als werkegeverszijde.

Functionarissen

Ten aanzien van de daders onderscheidt de raad in hoofdzaak drie ‘functionarissen’, namelijk degenen die de orders plaatsen, de uitvoerende bouwarbeidskrachten en de personen die als zondebok komen te fungeren als de fraude wordt ontdekt, de zg. ‘keepers’. Die verdeling is gemaakt vanuit de gedachte dat voor de zwarte aannemerij een geregistreerde onderneming nodig is waarvan de klanten hun facturen moeten krijgen. Vervolgens kan het geld worden witgewassen via een faillissement.
Hierbij doet zich het verschijnsel voor dat als de autoriteiten de fraude doorzien maar enkele personen worden gepakt terwijl de organisatie achter de fraude in feite in tact blijft.
Daarom moet bij de bestrijding ook in veel sterkere mate gebruik gemaakt worden van methodes als afluisteren van het telecommunicatieverkeer en infiltratie, aldus de raad.

Reageer op dit artikel