nieuws

Ziekenhuizen mogen onderhands aanbesteden

bouwbreed

Ziekenhuizen hoeven zich niet onder alle omstandigheden te houden aan de Europese aanbestedingsrichtlijn. Dit heeft de voorzieningenrechter in Utrecht uitgesproken.

Het geding ging over de onderhandse aanbesteding van een parkeergarage bij het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. De vorm waarvoor is gekozen is het uitgeven van de grond voor de garage in erfpacht waarna de exploitant van de garage naar eigen inzicht en voor eigen rekening en risico een parkeergarage mocht realiseren.
Het ziekenhuis, althans dochter Sint Antonius Parkeer Exploitatie, heeft daarover in 2004 onderhandeld met Q-Park waarmee eind 2004 een intentieovereenkomst is gesloten. Pas in augustus 2006 is dat gevolgd door een raamovereenkomst en de erfpachtovereenkomst.

Openbaar

Deze manier van aanbesteden is in het verkeerde keelgat geschoten van P1, een concurrent van Q-Park. Dit bedrijf vond dat een ziekenhuis een aanbestedende dienst is in de zin van de Europese aanbestedingsrichtlijn. Het werk had dus niet enkelvoudig aanbesteed kunnen worden, maar had openbaar moeten worden aanbesteed.
Het ziekenhuis zelf, daarin uiteraard gesteund door Q-Park en ook nog door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, vond dat niet.
Daarbij verwees het ziekenhuis naar een uitspraak van de Hoge Raad die eerder al eens een uitspraak had gedaan over wat een aanbestedende dienst nu eigenlijk is.
De voorzieningenrechter heeft die uitspraak plus de nodige jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie gevolgd. Daarbij gaat het vooral om de vraag of het ziekenhuis in hoofdzaak door een overheid wordt gefinancierd of dat het beheer is onderworpen aan overheidstoezicht.

Financiering

Wat de financiering betreft gaat het volgens de rechter vooral om de vraag of financiering door ziekenfondsen gezien kan worden als overheidsfinanciering. Net als de Hoge Raad vindt hij van niet. Tegenover de betalingen van de ziekenfondsen staat als tegenprestatie van het ziekenhuis de zorg voor de patiënten terwijl volgens jurisprudentie het kenmerk van overheidsfinanciering juist is dat er geen tegenprestatie geleverd behoeft te worden.
Dat de overheid toezicht uitoefent op ziekenhuizen is wel het geval. Maar daarbij gaat het om de zorg en de financiering van de zorg en de gebouwen die voor de zorg nodig zijn.
De rechter wijst er in zijn vonnis dan ook op dat een parkeergarage daar niet toe behoort. Dat blijkt alleen al uit het feit dat het ziekenhuis geen toestemming nodig had van het College Bouw Zorginstellingen. Met de bouw van de parkeergarage had in zijn visie de overheid dan ook geen bemoeienis, noch hield zij daar toezicht op. Ballast Nedam mag daarom op 3 september gewoon aan de slag van de rechter.

Reageer op dit artikel