nieuws

Woningbouw Groningen weer volop in de lift

bouwbreed

Na de malaise van de afgelopen jaren, gaat het dit jaar weer goed met de woningbouw in de stad Groningen. Het gemeentebestuur rekent erop dat dit jaar zeker 960 woningen worden opgeleverd, tegenover 562 in 2006. Op peildatum 31 mei waren 1583 woningen in aanbouw.

Jarenlang zat Groningen in een diep dal wat betreft de huizenproductie. Een historisch dieptepunt werd bereikt in 2004 toen slechts 476 woningen werden opgeleverd. De kentering deed wethouder F. de Vries tevreden opmerken dat “de schwung er weer inzit”.
Er zijn bijna 1600 woningen in aanbouw, vrijwel een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De komst van een zogeheten aanjaagteam en een versnelling van de bouwplanprocedures werpen vruchten af. Als alles meezit kan het aantal opleveringen dit jaar zelfs oplopen naar 1100. Het streefgetal voor 2008 is 1350 woningen, het aantal dat volgens de provinciale nota Bouwen en Wonen noodzakelijk is.
De stad Groningen kampt nog wel met een grote leegstand van kantoren; 12 procent van de kantoren staat leeg, terwijl tienduizenden vierkante meters oud zijn en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Vier procent is nog ‘gezond’. Het college wil de bestemmingsplannen aanpassen en de lege kantoorruimtes inrichten voor jonge ondernemers en studenten. Voor de wijk Corpus den Hoorn, waar veel kantoorruimte leeg staat, wordt een revitaliseringsplan opgesteld.

Reageer op dit artikel