nieuws

Woningbestand België oudste in Europese Unie

bouwbreed

Het Belgische woningenbestand is met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar het oudste in de Europese Unie. Eén op de zeven woningen dateert zelfs van vóór de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), terwijl één op de zes woningen werd gebouwd tussen de Eerste- en Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Eén op de drie woningen is dus ouder dan 60 jaar, terwijl in de Europese Unie gemiddeld een kwart van de huizen en appartementen van vóór 1945 dateert.

Een en ander blijkt uit een studie van drie Belgische professoren van de universiteiten van Leuven, Antwerpen en Louvain-la-Neuve. Hun cijfers zijn gebaseerd op de volkstelling in België van 2001.
Dat het Belgische woningbestand zo oud is, heeft alles te maken met de vroege industrialisatie van het land. In verband daarmee werden in veel steden en in de Waalse staal- en steenkolengebieden in sneltempo woningen gebouwd. Heel wat van deze woningen worden nog steeds bewoond. Het aandeel van de modernere woningen, die vanaf 1981 werden gebouwd, bedraagt slechts 22 procent van het hele woningenbestand. Het gemiddelde Europese cijfer is hier bijna 30 procent. Opmerkelijk is dat de oudere woningen relatief veelal worden bewoond door alleenstaanden. Gehuwden wonen meer in modernere woningen van na 1970. De oudste woningen, d.w.z. van vóór 1919, blijken veelal door Marokkaanse en Turkse gezinnen te worden bewoond.
De eengezinswoningen maken 75 procent uit van het Belgische woningenbestand tegenover een Europees gemiddelde van 53 procent. Alleen in Groot-Brittannië en Ierland ligt dat percentage nog hoger. 43 procent van de eengezinswoningen bestaat uit rijhuizen. Het Europees gemiddelde bedraagt hier 26 procent.
Over het algemeen zijn de appartementsgebouwen in België kleiner dan bijvoorbeeld in Nederland. In de meeste Europese landen worden appartementswoningen gehuurd en niet gekocht. In België zijn beide het geval. Sinds 2001 is het woningbezit in België fors toegenomen.
Volgens de studie is 70 procent van de Belgen eigenaar van het huis of appartement waarin hij woont, maar het netwerk van vastgoedmakelaars (ERA) noemt dat cijfer verouderd en raamt het aantal eigenaars op bijna 80 procent. Daarmee moet België landen als Ierland, Spanje, Italië en Griekenland nog laten voorgaan.

Reageer op dit artikel