nieuws

Waterrobuust bouwen

bouwbreed

“In 2037 zijn we met een miljoen meer mensen, aanzienlijk meer huizen, 50 procent meer auto’s, drie keer zoveel vliegtuigen en nog minder ruimte. Het wassende water komt aan alle kanten op ons af, van onder, van boven, van achter en van voren. Het veranderende klimaat zal leiden tot regelmatig voorkomende extreem droge en hete zomers zoals in 2003. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de elektriciteitsvoorziening, waterbeheer, drinkwatervoorziening, scheepvaart en de natuur. (…) Wij staan voor een enorme fysieke en sociale opgave. Wij zullen nú moeten gaan werken aan een nieuwe inrichting van ons land, waarbij we ons landschap en onze ruimte zo moeten transformeren dat het klimaat- en waterrobuust is, schoon en mooi, toegankelijk en goed bereikbaar.”

“In 2037 zijn we met een miljoen meer mensen, aanzienlijk meer huizen, 50 procent meer auto’s, drie keer zoveel vliegtuigen en nog minder ruimte. Het wassende water komt aan alle kanten op ons af, van onder, van boven, van achter en van voren. Het veranderende klimaat zal leiden tot regelmatig voorkomende extreem droge en hete zomers zoals in 2003. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de elektriciteitsvoorziening, waterbeheer, drinkwatervoorziening, scheepvaart en de natuur. (…) Wij staan voor een enorme fysieke en sociale opgave. Wij zullen nú moeten gaan werken aan een nieuwe inrichting van ons land, waarbij we ons landschap en onze ruimte zo moeten transformeren dat het klimaat- en waterrobuust is, schoon en mooi, toegankelijk en goed bereikbaar.”
Bovenstaande citaat komt uit de toelichting op de Urgenda, een tijdspad met concrete maatregelen voor een duurzaam Nederland in 2050. Onlangs presenteerde prof.dr.ir. Jan Rotmans, hoogleraar transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, deze vanuit een grote urgentiegedachte opgestelde ambitieuze agenda, die na de zomer wordt aangeboden aan minister Jacqueline Cramer van VROM.
De Urgenda is opgesteld omdat in het beleidsprogramma ‘Samen werken, samen leven’ van het kabinet-Balkenende IV een heldere visie ontbreekt op de toekomstige inrichting van Nederland. In reactie daarop heeft een tiental innovatieclubs in Nederland de handen ineengeslagen.

Reageer op dit artikel