nieuws

Vraag naar huizen voor ouderen overtreft aanbod

bouwbreed

Vier op de vijf Nederlandse gemeenten kunnen niet voldoen aan de vraag naar woningen voor ouderen. Dat blijkt uit het landelijk onderzoek naar lokaal beleid ouderenhuisvesting. Het onderzoek is openbaar gemaakt onder de titel ‘Meer woningen voor ouderen in zicht?’.

Ipso Facto bureau voor beleidsonderzoek voerde het onderzoek uit in opdracht van drie ouderenorganisaties: ANBO, PCOB en Unie KBO. De onderzoekers stuurden een vragenlijst naar 443 gemeenten. Daarvan reageerden er 162. Deze response geeft, aldus de samenstellers van het rapport, een goed beeld van de werkelijkheid.
Uit het rapport blijkt dat 93 procent van de gemeenten een eigen definitie hanteert om een huis als seniorenwoning aan te duiden. De zogenaamde nultredenwoning wordt het meest genoemd als criterium dat een woning geschikt is voor ouderen, 81 procent van de gemeenten gebruikt dit gegeven. Daar staat tegenover dat gemeenten minder waarde hechten aan veiligheid van de woonomgeving en de nabijheid van winkels en welzijns- en zorgvoorzieningen. Om die reden twijfelen de ouderenorganisaties aan de waarde van het zogeheten nultredencriterium.

Veranderen

“Aan een nultredenwoning zonder voorzieningen in een woonomgeving die niet veilig is, hebben ouderen niets.” Daarnaast blijkt dat een minderheid van dit woningtype bestemd is om ouderen te huisvesten.
Van de ondervraagden verwacht ruim driekwart (78 procent) dat vraag en aanbod van ouderenwoningen zal veranderen. Op de vraag hoe deze verandering er gaat uitzien, gaf 68 procent van deze groep respondenten aan te verwachten dat vraag en aanbod ongeveer gelijk zullen worden. Een minderheid, 23 procent, verwacht dat het aanbod verder zal krimpen en nog eens 9 procent stelt dat het aanbod de vraag gaat overtreffen.
Verder maakt het onderzoek duidelijk dat niet meer dan 56 procent van de gemeenten informatie kan overleggen over het aantal seniorenwoningen binnen de gemeentegrenzen. In een vergelijkbaar onderzoek dat in 2002 werd uitgevoerd, lag dit percentage nog op 72 procent.
Ondanks de malaise in de huisvesting van ouderen, zijn er ook gemeenten waar het wel goed gaat. De gemeente Groningen kwam als beste uit de bus. Deze stad kreeg als rapportcijfer 9,46. Ook Amersfoort, Etten-Leur en Zeewolde scoorden hoog. Met een 9,19 delen zij de tweede plaats.
Hekkensluiters zijn de gemeenten Wunseradiel met een score van 1,89 en Millingen aan de Rijn, Goirle en Cromstrijen met het cijfer 2,16.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels