nieuws

Veel onwetendheid over naderende energielabel

bouwbreed

Weinig Nederlanders kennen het energielabel dat vanaf begin volgend jaar verplicht is bij transacties met woningen. Dat blijkt uit onderzoek onder 2000 consumenten.

De onderzoekers USP Marketing Consultancy zeggen dat slechts 7 procent van de ondervraagden op de hoogte is van dit label. Nog veel minder mensen woont naar eigen zeggen in een woning met een energielabel: slechts veertig van de gevraagde huiseigenaren en huurders.
Woningeigenaren moeten per 1 januari 2008 bij de bouw, verkoop of verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen een energieprestatiecertificaat – zoals het label wordt genoemd – kunnen overhandigen aan een koper of huurder. Het label dat tien jaar geldig is, is vergelijkbaar met het certificaat bij aanschaf van een koelkast of auto.

Gebouweigenschappen

De energieprestatie wordt berekend op basis van de gebouweigenschappen, de gebouwgebonden installaties en een standaard verbruikgedrag van het huishouden of de gebruiker.
In het USP-onderzoek geeft de helft van de respondenten aan niet te weten of ze een energielabel gaan opstellen. De belangrijkste redenen die ze daarvoor aandragen zijn dat ze geen verhuisplannen hebben en er dus geen noodzaak is en dat ze nu al voldoende inzicht hebben in het energieverbruik.

Isolatie

Opvallend is dat een groot deel van de consumenten wel kleine ingrepen wil uitvoeren om het energieverbruik in huis te verlagen. Grotere ingrepen zoals extra isolatie en zonnepanelen gaat veel mensen te ver.
Bewoners van nieuwbouwwoningen, waarbij al vanaf 1996 de epc wordt berekend, zijn nauwelijks beter op de hoogte van het energielabel dan bewoners van ‘oudere’ woningen, zo blijkt uit het rapport. Slechts zeven procent van de nieuwbouwbewoners kan spontaan uitleggen wat het label precies inhoudt. Één op de tien ondervraagden binnen deze groep zegt ook daadwerkelijk in bezit te zijn van een energielabel.
Het ministerie van VROM heeft dan ook nog heel wat werk te verzetten, zo denken de onderzoekers. Het ministerie is inmiddels gestart met een Postbus-51-campagne om de bekendheid te vergroten.

Reageer op dit artikel