nieuws

Val-ankerproducenten naar het Europese Hof

bouwbreed

Het Europese Hof moet uitmaken of ankers waaraan dakwerkers zich aanlijnen onder de bouwrichtlijn vallen of niet. Dat is de voorlopige uitkomst in de slepende rechtszaak tussen valbeveiligingsleveranciers Latchways en Kedge.

Bovendien wil de Haagse rechtbank van het Hof weten of de testnorm EN 795 van toepassing is op dit type ankerpunten. Zowel de Mansafe van Latchways als het Kedge-ankerpunt voldoen aan die norm, die onder andere stelt dat een gewicht van 1000 kilogram drie minuten moet blijven hangen. Maar volgens Latchways voldoet het anker van de concurrent op warme, zonnige dagen niet aan de norm. Dan kan de temperatuur op een bitumineus dak wel oplopen tot boven de 60 graden Celsius en laat het opgebrande anker veel sneller los. Alleen schrijft de norm niet voor om ook bij dergelijke hoge temperaturen te testen. Evenmin houdt de EN 795 rekening met veroudering van het dakbedekkingsmateriaal waarop het ankerpunt is gebrand.
De Kedge bestaat uit een groot rozet van bitumineus materiaal waaraan met klemplaten een stalen oog is bevestigd. De rozet wordt met een brander verkleefd met de onderlaag. Heel anders dus dan een mechanisch bevestigd anker zoals dat van Latchways dat metbouten en schroeven aan de dakconstructie wordt bevestigd.

Vertrouwen

De Haagse rechtbank wil verder dat de Arbeidsinspectie zich buigt over de veiligheid van het anker onder de verschillende omstandigheden. Kedge-directeur Joost Duvekot zegt het oordeel van de inspectie met vertrouwen tegemoet te zien. Twee jaar geleden al zijn medewerkers van de dienst op bezoek geweest en die toonden zich toen erg enthousiast over het anker.
Ook Europese instellingen oordeelden tot nu toe in zijn voordeel, stelt Duvekot. Uitspraken van de Commisie en normalisatie-instituut CEN wijzen erop dat het ankerpunt eerder onder de richtlijn bouwproducten (89/106/EEG) vallen dan onder de richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG). Als het Hof dat bevestigt en hij zijn product dus niet uit de handel hoeft te nemen, ligt volgens Duvekot niet alleen de Nederlandse markt aan zijn voeten, maar ook de hele Europese. Zijn verhoudingsgewijs eenvoudige anker is immers een stuk goedkoper dan mechanische ankers. Kedge zal dan voor meer typen dakbedekking een variant op de markt brengen.

Opsteker

Ook Technisch directeur Rik Zwama van Eurosafe Solutions, de importeur van Latchways, ervaart het tussenvonnis van de Haagse rechter als een opsteker. Het feit dat het anker aan een fundamentele eis voor veiligheid moet voldoen, noemt hij een knetterharde eis. De technische rapporten over het Kegde-ankerpunt die Latchways liet opstellen zullen de Arbeidsinspectie volgens hem overtuigen dat een verkleefd ankerpunt als de Kedge niet aan die eis kan voldoen.
Pas als de Arbeidsinspectie en het Europese Hof hun licht over de kwestie hebben laten schijnen, zal de Haagse rechtbank uitspraak doen in de bodemprocedure. Naast deze procedure loopt er ook nog een hoger beroep op een eerder gevoerd kortgeding.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels