nieuws

Symposium belicht rol bestuurders bij besluitvorming complexe projecten

bouwbreed

We bouwen al 4600 jaar. De piramides in Egypte staan nog steeds, de Chinese Muur ziet men vanuit de ruimte. We weten alles over beton en lampen, en toch blijft het vaak misgaan met grote projecten! Meestal met zeer pijnlijke consequenties.

De Tramtunnel Den Haag, de HSL-Zuid, de Betuweroute, de Amsterdamse NZ-lijn, de Stopera, Ikea Delft, Museumplein Rotterdam en nog meer projecten kregen uitgebreid aandacht in de media. En in de eigen directe omgeving weet iedereen wel een aantal voorbeelden te noemen.
Op welke manier kunt u als bestuurder of manager bij de (semi-)overheid uw rol bij de besluitvorming van complexe projecten borgen en voldoende controle op de uitvoering houden? Dat komt aan de orde op het congres ‘Complexe projecten – Promoten of tegenhouden?’ Het symposium wordt gehouden op 27 september in het World Meeting Center BIMS, op Schiphol.
Aan de hand van concrete voorbeelden worden de nodige instrumenten aangereikt om een complex bouwproject succesvol te promoten en doorlopen. Op het symposium worden megaprojecten als voorbeelden genoemd. Maar de lessen die kunnen worden geleerd zijn op vele andere projecten van toepassing: het verbouwen van een klein dorpsplein waarbij bewoners dagelijks last ondervinden, of de renovatie van een ziekenhuis of schoolgebouw waar de dagelijkse praktijk altijd doorgang moet vinden.

Reageer op dit artikel