nieuws

SER maakt rapport over woningmarkt

bouwbreed

De Commissie Sociaal-Economische Deskundigen van de Sociaal Economische Raad (SER) gaat een rapport opstellen over de woningmarkt. Reden hiervoor is het slecht functioneren van die markt waardoor een reeks van knelpunten bestaat.

Daaronder vallen zaken als lange wachttijden voor huurwoningen, gebrek aan doorstroming en aansluiting op de koopmarkt, en betaalbaarheid van koopwoningen voor starters.
In 2006 al riep de SER in het rapport ‘Welvaartsgroei door en voor iedereen’ het kabinet op een evenwichtig woonbeleid te ontwikkelen om de knelpunten aan te pakken. De SER adviseerde ook om de aftrek van de hypotheekrente ongemoeid te laten omdat dit een onderwerp is dat in de context van het gehele woonbeleid moet worden bezien.
Ondanks druk van brancheorganisaties en ook vanuit de Tweede Kamer is het toenmalige en ook het huidige kabinet nog niet met een samenhangende woonvisie gekomen. Die lacune gaan de SER-economen nu invullen.
De Commissie Sociaal-Economische Deskundigen is de enige onafhankelijke commissie binnen de SER die zelfstandig rapporten uitbrengt. De commissie staat onder voorzitterschap van Kees Goudzwaard, hoogleraar toegepaste economie in Leiden en bestaat verder uit nog vijf hoogleraren economie waaronder Jo Swank van De Nederlandsche Bank en Coen Teulings van het Centraal Plan Bureau.

Reageer op dit artikel