nieuws

Rijk wil in 2010 op snelwegen beginnen met kilometerheffing

bouwbreed Premium

Minister Eurlings (verkeer) overweegt de kilometerprijs vanaf 2010 op snelwegen in te voeren. Twee jaar later zou dan een landelijke heffing volgen. Volgens grondlegger en oud-ANWB-directeur Paul Nouwen, werkt het niet om alleen vrachtwagens te beprijzen, maar hij kan zich vinden in de plannen van het ministerie.

Het politieke draagvlak in de Tweede Kamer dreigt af te brokkelen nu de VVD zijn steun voor een heffing heeft ingetrokken. Volgens VVD-Kamerlid Paul de Krom gooit het kabinet de randvoorwaarden overboord: “De automobilist gaat meer betalen en het kabinet wil niet extra investeren in infrastructuur.” Ook de coalitiepartijen staan nog niet te springen bij de getrapte aanpak van Eurlings.
Nouwen heeft geen goed woord over voor de draai van de VVD. “Onder minister Peijs voerde geen partij de politiek druk zo hoog op als de VVD. In de oppositie kiest de partij voor het politieke spel op basis van onjuiste gegevens.” De Tweede Kamer had eerder, op initiatief van de VVD, via een motie drie eisen gesteld aan de invoering van de kilometerheffing. Zo mogen de kosten voor de automobilist per saldo niet stijgen en moeten alle opbrengsten ervan worden geïnvesteerd in infrastructuur. Ook mogen de kosten van het systeem niet meer dan 5 procent van de opbrengsten bedragen.

Bestekseis

Volgens Nouwen blijft die basis overeind en wordt de 5 procent een bestekseis in de aanbesteding. Om de kilometerheffing met succes in te voeren is eerst de medewerking van het ministerie van Financiën nodig. Minister Bos moet het mogelijk maken de belastingen aan te passen en de aanschafbelasting bpm geleidelijk af te bouwen. Rond Prinsjesdag presenteert Eurlings zijn plannen.
Nouwen bevestigt dat twee voorstellen op tafel liggen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hij ziet niets in het plan om de heffing alleen voor vrachtwagens in de voeren. “Dan is het draagvlak in één keer weg”, waarschuwt de oud-ANWB-directeur die ook het platform Anders Betalen voor Mobiliteit leidde. Hij kan zich in grote lijnen vinden met het voorstel om in 2010 de heffing in te voeren op de A-wegen en een deel van het onderliggend wegennet. Voor hem is een voorwaarde dat het eindbeeld van een landelijke heffing in 2012 overeind blijft

Reageer op dit artikel