nieuws

Regio Arnhem-Nijmegen steekt1,4 miljard in opknappen van wijken

bouwbreed Premium

De woningbouwcorporaties in de stadsregio Arnhem-Nijmegen investeren de komende jaren 1,4 miljard euro in nieuwbouw en het opknappen van bestaande woningen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de financieel toezichthouder van de corporatiesector.

Verreweg het meeste geld reserveren de sociale huisvesters voor nieuwbouw. In de periode 2007-2010 willen de corporaties in Arnhem en Nijmegen 1,2 miljard euro uitgeven aan de realisatie van huurwoningen. Voor het aanbrengen van verbeteringen in hun bezit hebben ze in het gebied voor de komende jaren 143 miljoen euro gereserveerd.
Voor de bouw van koopwoningen hebben de dertig corporaties die actief zijn in het gebied bijna 900 miljoen euro op de plank liggen. Voor dat bedrag willen ze in de periode tot en met 2010 zo’n vijfduizend huizen bouwen. De prijs per koopwoning komt daarmee op 180.000 euro uit, wat aanzienlijk hoger is dan de stukprijs voor een huurwoning die voor 140.000 euro opgeleverd moet worden.
Verloopt alles volgens plan, dan piekt het investeringsvolume van de corporaties in Arnhem en Nijmegen in 2008. In dat jaar willen de sociale huisvesters bijna 600 miljoen euro uitgeven aan de bouw van koop- én huurwoningen.

Herstructurering

Het grootste deel van de budgetten wordt uitgegeven in de herstructureringswijken van Arnhem en Nijmegen.
Bijna een derde van de geplande productie is gepland in oude en vervallen wijken. De aandacht van de corporaties in de twee steden voor achterstandswijken ligt daarmee aanzienlijk hoger dan in de rest van het land waar een kwart van de geplande productie betrekking heeft op herstructureringswijken. Het in Arnhem gevestigde Vivare is met 24.000 woningen de grootste corporatie in het gebied. De sociale huisvester is daarmee goed voor 23 procent van alle corporatiewoningen in Arnhem en Nijmegen.
n vergelijking met andere marktleiders is de corporatie klein. Servatius in Maastricht is met 36 procent de grootste marktleider van de door het CFV onderzochte regio’s, De Woonplaats in Enschede is met 14 procent de kleinste corporatie met het grootste marktaandeel in de eigen regio.
Na Vivare is het in Baarn gevestigde Portaal de grootste corporatie in de regio Arnhem-Nijmegen. Met een marktaandeel van 17 procent is de landelijk actieve corporatie goed voor ruim 17.000 sociale huurwoningen.
Nummer drie in het gebied is Volkshuisvesting Arnhem dat met ruim 13.000 woningen goed is voor 13 procent van alle sociale huurwoningen in het gebeid. In Arnhem en Nijmegen staan in totaal zo’n 100.000 sociale huurwoningen.

Reageer op dit artikel